Annons:

Alliansens politik farlig

DEBATT2006-01-17

När man slår upp den borgerliga alliansens hemsida, kan man konstatera att det mesta är under utredning i sex olika arbetsgrupper. Ett valmanifest skall presenteras trettio dagar före valdagen. Ändå finns det en del tydliga svar på vad vi kan vänta oss vid en borgerlig valseger.

Vad gäller arbetsmarknadspolitiken vill de borgerliga bland annat, som man uttrycker det, underlätta för äldre att stanna kvar i arbetslivet. Samtidigt visar verkligheten att många ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och önskan bland de äldre att stanna kvar i arbetslivet har hittills varit begränsad. Tvärtom är det många som slitits ut i förtid och inte orkar arbeta fram till sextiofem.

Förändringar är ett viktigt ord för de borgerliga partierna. Fördyringen av a-kassan och sänkningen av ersättningen är bara en liten del av paketet. De borgerliga planerar förändringar av sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, bostadsbidraget, allt i syfte att, som man vill formulera det, bidra till att öka arbetsutbudet och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Att förändring här betyder försämring, råder det inte någon tvekan om. En konsekvent genomförd politik med denna inriktning kommer att verka lönesänkande, eftersom människor av nöd tvingas acceptera allt sämre villkor. Detta kan ses i samband med den särskilda finess i alliansens arbetsmarknadspolitik som går ut på att förändra beskattningen av så kallade hushållsnära tjänster för att, som det kallas, underlätta att fler kommer i arbete. I klartext: En ny arbetsmarknad för hushållsarbete i privata hem dit jag, när jag blir arbetslös, kan bli anvisad av arbetsförmedlingen och avstängd från a-kassan om jag inte tar erbjudet arbete.
Hur sådant arbete ter sig kan man läsa om i Kerstin Fredholms avslöjande reportagebok Fint Hemma.

Men om detta är bra för landets ekonomi? Magnus Edlund (länk uppe till höger) uttryckte i sitt svar på min förra insändare att han vill ge den borgerliga alliansen en chans även om det på kort sikt kanske kommer att kosta mer än det smakar. Om vi ger dem tid skulle resultatet bli ökade skatteintäkter genom att fler människor kommer i arbete.

Jag kan inte se några exempel någonstans i världen där en politik av detta slag lett till generella välståndsökningar. Risken är att landet drabbas av minskad inhemsk efterfrågan och ekonomisk stagnation. En annan uppenbar risk är kraftigt ökade inkomstklyftor och en galopperande segregering som får dagens underprivilegerade områden att verka sörgårdsidyll vid en jämförelse.

Jag lovordar inte den socialdemokratiska regeringen. Arbetslösheten är hög, klyftan mellan dem som har och dem som inte har är skrämmande djup, mantrat ”vård, skola och omsorg” har inte fyllts med det innehåll vi hade rätt att vänta oss. Men att av den anledningen byta till en borgerlig regering, vore att likna vid att bränna det nybyggda huset vid taklagsfesten för att det saknas soffa i vardagsrummet.

Margareta Johansson Lundblad

ST Migrationsverket

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA