Handläggare hotade att skjuta chef

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-09-11

En anställd vid Arbetsförmedlingen sade under samtal med ett skyddsombud att hon ville skjuta en chef och en medarbetare på HR. Kvinnan erkänner att hon sagt så men menar att det är att det inte var ett hot, utan ett uttryck som kan likställas vid en svordom. Ärendet ska nu tas upp i personalansvarsnämnden.

Det var i juni som en kvinna anställd på ett av Arbetsförmedlingens kontor i ett samtal med ett skyddsombud uttryckte att hon ville skjuta en enhetschef och en HR-partner vid myndigheten. Samtalet med skyddsombudet handlade om ett möte som skulle hållas dagen efter, där enhetschefen och HR-partnern skulle delta. Händelsen incidentrapporterades av skyddsombudet och polisanmäldes av enhetschefen och den HR-anställde.

Kvinnan har uppgett att hon använder uttrycket ”skulle vilja skjuta någon” i stället för att använda svordomar eller könsord. Hon medger att hon sagt så vid det aktuella tillfället, men att det inte var riktat mot någon specifik person.

Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd ska nu ta ställning till om kvinnan ska få någon disciplinpåföljd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA