Hemjobb har underlättat livspusslet

CORONA2021-02-05

Sex av tio tjänstemän tycker att hemarbetet under pandemin har gjort det lättare att få ihop livspusslet, visar en undersökning opinionsinstitutet Novus genomfört på TCOs uppdrag.

Under hösten genomförde Novus en opinionsundersökning bland 2 000 yrkesverksamma tjänstemän för att få svar på hur pandemin har påverkat arbetslivet. Undersökningen visar att hemarbete har underlättat för många tjänstemän att få ihop livspusslet med arbete och fritid, föräldraskap och andra åtaganden. Sex av tio som huvudsakligen har arbetat hemifrån under pandemin tycker att livspusslet har blivit lättare att få ihop. Störst effekt redovisas bland kvinnor, 68 procent, och bland dem som har barn under 12 år, 77 procent.

Var femte av dem som i huvudsak jobbat på den ordinarie arbetsplatsen tycker att det i stället har blivit svårare att få ihop livspusslet, medan sex av tio tycker att livspusslet varken har blivit lättare eller svårare att få ihop under pandemin.

Hemarbetet under pandemin har gett ökad flexibilitet i arbetstiden anger hälften av männen och 40 procent av kvinnorna. Var fjärde av dem som har arbetat hemifrån tycker att det har varit svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och har arbetat mer än de borde.

Bland tjänstemän med barn under 12 år känner kvinnor som huvudsakligen jobbat hemifrån mindre stress över att få ihop livspusslet än kvinnor som jobbat kvar på arbetsplatsen. Män som jobbat hemifrån känner däremot mer stress över att få ihop livspusslet än män som jobbat på arbetsplatsen.

Positiva erfarenheter av att utföra sitt arbete på distans är vanligare bland kvinnor än bland män. Fler kvinnor än män svarar att de har fått mer gjort än vanligt när de har arbetat hemifrån. Fler kvinnor än män svarar också att de har haft lättare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter när de har arbetat på distans hemifrån.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA