Höjd miljöambition för myndigheterna

MILJÖ2020-11-02
Naturvårdsverket vill höja ambitionen för myndigheternas arbete med sin miljöpåverkan. I ett förslag till regeringen föreslår myndigheten att miljöledningsförordningen ska stärkas för att öka det systematiska miljöarbetet i staten.

Miljöledningsförordningen omfattar 187 statliga myndigheter. Enligt Naturvårdsverkets förslag ska förordningen stärkas för att stödja och vägleda myndigheterna i deras systematiska miljöarbete. Syftet är att öka ambitionerna i arbetet med myndigheternas direkta miljöpåverkan. Samtidigt vill myndigheten förenkla kraven på uppföljning och rapportering från myndigheterna.

Naturvårdsverket föreslår att myndigheters indirekta miljöpåverkan inte längre ska omfattas av förordningen. I stället ska sådant miljöarbete som följer av myndigheternas uppdrag –  den indirekta miljöpåverkan – regleras genom den ordinarie styrmodellen för statliga myndigheter. Det ger enligt Naturvårdsverket färre och mer samordnade styrsignaler och styrdokument, vilket leder till att miljöarbetet kan tydliggöras och effektiviseras.

”Miljöledningsförordningen är ett viktigt verktyg för att stödja och vägleda myndigheterna i deras arbete med att planera, genomföra och följa upp den egna verksamhetens miljöpåverkan samt verka för ständig förbättring. Vi vill se en ambitionshöjning i myndigheternas arbete med den direkta miljöpåverkan, vilket är den miljöpåverkan som myndigheterna själva har direkt rådighet över”, konstaterar enhetschefen Marie Uhrwing i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket föreslår bland annat att myndigheternas systematiska arbete med att minska miljöpåverkan från till exempel tjänsteresor ska förstärkas. Förslaget fokuserar också på att stödja miljöhänsynen i inköpsprocessen. Miljöledningsmyndigheterna upphandlar för drygt 70 miljarder per år och det är därför viktigt att miljökrav ställs i upphandlingar, skriver Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.