Bild: Mostphotos

Hyggligt löneutfall för ST-medlemmar

LÖNEUTVECKLING2019-02-06
STs medlemmar på myndigheterna har haft en god löneutveckling de senaste två åren, visar statistik från förbundet. Snittökningarna ligger klart över avtalens miniminivåer.

ST redovisar bland annat löneökningar för hela medlemskollektivet på myndigheterna under perioden oktober 2016 till september 2018. Det första året ökade medellönerna med 2,4 procent, och det andra året var ökningen 2,2 procent. Under dessa år var ”golvet” eller ”oenighetsutrymmet” i det centrala avtalet 2,2 procent, vilket innebär att löneökningarna för medlemskollektivet som helhet hamnade på eller strax över avtalets miniminivå.

Men ST har också tittat på löneutvecklingen på individnivå för de medlemmar som varit anställda vid minst två mättillfällen och därmed också ingått i minst en lönerevision. Det ger en annorlunda bild. Dessa personer har i genomsnitt fått en löneutveckling med 3,19 procent det första året och 3,69 procent det andra året.

STs biträdande förhandlingschef Oskar Falk säger att det ännu inte finns någon färdig analys, men att förbundet kommer att undersöka möjliga orsaker till differensen.

– En vanlig förklaringsmodell är att nyanställda kommer in på lägre lön, men jag tror att det inte bara är det. Om exempelvis personer med hög lön och god löneutveckling gått i pension bidrar det också till skillnaden.

Medlingsinstitutet följer löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden, men siffrorna är inte helt jämförbara med STs. Oskar Falk drar ändå slutsatsen att ST-medlemmarnas löneutveckling står sig väl i jämförelse med anställda i andra sektorer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.