IAF kritiserar Arbetsförmedlingen

A-KASSA2019-11-27
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar omfattande kritik mot hur Arbetsförmedlingen arbetar med återkallande av programanvisningar. Men handläggningen har förbättrats sedan myndigheten granskades senast.

IAF har granskat om Arbetsförmedlingens handläggning av programanvisningar är rättssäker. Myndigheten har gått igenom återkallade anvisningar till två arbetsmarknadspolitiska program, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet, samt intervjuat representanter för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. IAF konstaterar att konsekvensen för deltagaren kan bli stor om Arbetsförmedlingen felaktigt återkallar en programanvisning. Den enskilde förlorar då sin rätt att delta i programmet och drabbas ekonomiskt.

Andelen återkallanden var betydligt större i jobb- och utvecklingsgarantin, 6,2 procent, än i etableringsprogrammet, 0,8 procent. Fler män än kvinnor fick sin anvisning återkallad under 2018 på grund av att de missköter sig eller stör verksamheten. Däremot var det vanligare att kvinnor fick sin anvisning återkallad på grund av särskilda skäl, enligt IAF.

Enligt rapporten har Arbetsförmedlingens regeltillämpning förbättrats jämfört med resultatet av IAFs granskning 2015, då andelen felaktigt återkallade anvisningar till jobb- och utvecklingsgarantin var större. Men det kvarstår en del brister, konstaterar IAF.

IAF kritiserar Arbetsförmedlingens gränsdragning mellan att återkalla programdeltagarens anvisning eller att underrätta om sanktion. Det händer också att Arbetsförmedlingen återkallar anvisningen i situationer när programdeltagaren i stället skulle ha skrivits ut från programmet.

I vissa fall återkallar Arbetsförmedlingen anvisningar av fel anledningar, myndigheten brister i hur reglerna för hur en ny anvisning tillämpas och det förekommer att myndigheten felaktigt anvisar deltagare innan karenstiden på 45 dagar har gått. IAF påpekar också att Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem har brister som försvårar regeltillämpningen när programanvisningar återkallas.

Senast 31 mars 2020 ska Arbetsförmedlingen skriftligt redogöra för IAF vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.