Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Intagen dog efter matvägran – JO kritisk

KRIMINALVÅRDEN2021-09-24
Justitieombudsmannen, JO, har kritiska synpunkter på hur Kriminalvården agerade i samband med att en intagen avled efter drygt två månaders hungerstrejk under 2018.

Den intagne avtjänade ett långt fängelsestraff och hade matvägrat vid flera tillfällen under strafftiden. Han hade under perioder varit intagen vid rättspsyk, och under våren 2018 begärde han att bli placerad på rättspsyk på nytt. Kriminalvården beslutade att han skulle omplaceras från Kumla, där han var intagen i maj, till Saltvik. I juni förflyttades han dit. Då hade han matvägrat i en månad. I juli avled han på grund av hungerstrejken.

Fallet uppmärksammades av JOs Opcat-enhet, och nu har chefsJO Elisabeth Rynning granskat omständigheterna kring dödsfallet.

”Det som kommit fram tydliggör att det inte är en godtagbar ordning att det enbart är personal utan hälso- och sjukvårdsutbildning som ansvarar för den dagliga kontakten med en intagen med vård- och omsorgsbehov”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning bland annat .

I beslutet uttalar hon sig om Kriminalvårdens ansvar för intagna som matvägrar och framhåller att de omvårdnadsinstruktioner som lämnas av sjukvården till övrig kriminalvårdspersonal ska vara baserade på aktuell information. Det förutsätter enligt JO att kvalificerad sjukvårdspersonal dagligen träffar den intagne och gör en värdering av om beslutade insatser är tillräckliga.

JO påpekar att det är Kriminalvårdens skyldighet att föra en intagen från en anstalt till en sjukvårdsinrättning, om det behövs för att den intagne ska kunna undersökas eller behandlas på ett lämpligt sätt. Enligt henne kan det uppkomma situationer där Kriminalvården bör överväga att föra en intagen till sjukhus även om den intagne uttryckt att han eller hon inte samtycker till transporten.

”Sammantaget framstår det som att Kriminalvården förhållit sig alltför passiv i förhållande till vilka åtgärder som var möjliga och rimliga att vidta. Enligt min mening skulle det ha varit en högst rimlig åtgärd att snarast överföra (den intagne) till sjukhus för undersökning och behandling när han själv uttryckte en sådan önskan och hans allmäntillstånd var allvarligt nedsatt på grund av långvarig matvägran”, skriver chefs-JO.

Enligt Europarådets regler ska läkare, eller sjuksköterska som rapporterar till en läkare, särskilt uppmärksamma hälsotillståndet hos intagna som hålls i isolering, konstaterar JO. En läkare eller en sjuksköterska som rapporterar till en läkare ska dagligen besöka sådana intagna och omedelbart ge dem läkarvård på begäran av dem själva eller fängelsepersonalen.

Chefs-JO uttalar sig även om möjligheten att besluta om hjärt-lungräddning mot en intagens vilja och anstaltens planering av en transport av den intagne till sjukhus.

”Sammantaget är jag mycket kritisk till de brister i Kriminalvårdens hantering som jag här har uppmärksammat”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.