Häkte på Kriminalvården. Arrangerad pressbild.
Bild: Kriminalvården
Häkte på Kriminalvården. Arrangerad pressbild.

Svenska myndigheter kritiseras för isolering av frihetsberövade

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER2021-09-13
Europarådets kommitté mot tortyr, CPT, kritiserar Sverige på flera punkter efter en inspektion. Rapporten tar bland annat upp brister i förhållandena i polisens arrester, Migrationsverkets förvar och Kriminalvårdens häkten.

CPTs huvuduppgift är att granska situationen för frihetsberövade i Europarådets medlemsländer. I januari inspekterade en delegation från CPT ett urval institutioner för personer som frihetsberövats av svenska myndigheter. Delegationen sammanträffade också med representanter för Justitieombudsmannen, JO.

”Jag konstaterar att CPT i rapporten tar upp flera av de brister som JO under lång tid och återkommande uppmärksammat i sin tillsynsverksamhet. Det handlar bland annat om de negativa konsekvenser som den ansträngda beläggningssituationen inom kriminalvården för med sig för de intagna och isoleringen av intagna i häkten”, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

Under besöket i Sverige besökte delegationen från CPT bland annat häktena i Helsingborg, Ystad och Trelleborg. I rapporten konstateras att inga fysiska missförhållanden för de intagna kunde iakttas, och att de intagna i allmänhet talade positivt om personalen. CPT upprepar sin kritik från tidigare rapporter mot hur häktade med restriktioner behandlas och betonar att användningen av restriktioner inte ska användas annat än när det är absolut nödvändigt och under så kort tid som möjligt. CPT uppmanar också Kriminalvården att se till att de intagna får större möjlighet till aktiviteter utanför cellen minst åtta timmar per dag.

Rättssäkerheten för intagna för psykiatrisk tvångsvård kritiseras också av CPT. Bland annat riktas kritik mot att läkare beslutar om isolering och andra tvångsåtgärder per telefon, utan att träffa patienten.

CPT har inte iakttagit några fysiska missförhållanden i polisens arrester, men uttrycker i rapporten oro över att det inte är självklart att anhållna får kontakta någon anhörig eller annan närstående för att informera om sin situation, få träffa en advokat eller läkare.

Enligt rapporten från CPT är den materiella standarden hög vid Migrationsverkets förvar i Åstorp och Ljungbyhed. Men för de utländska medborgare som tvingas tillbringa längre tid vid förvaren borde Migrationsverket organisera bättre möjligheter till aktivitet. CPT uppmanar också Sverige att se till att de intagna får bättre tillgång till både medicinsk och psykiatrisk vård vid behov. I rapporten lyfter man också fram att det trots tidigare kritik förekommer att personer som frihetsberövats enligt utlänningslagen placeras i Kriminalvårdens fängelser i stället för vid förvaren.

Delegationen besökte även två av Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem, Sundby i Fagersta och Bärby utanför Uppsala. De materiella förhållandena för de intagna unga var enligt rapporten tillfredsställande. CPT anser att bemanningen på institutionerna var tillfredsställande och såg inga tecken på att avskiljning och isolering används mer än nödvändigt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.