Intensivår för nyanlända införs

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-10-19
Arbetsförmedlingen ska införa ett intensivår för nyanlända. Med start 15 april nästa år ska nyanlända kvinnor och män få möjlighet att under upp till ett år tid få insatser som sker parallellt eller i tät följd.

Regeringen aviserade intensivåret i budgetpropositionen. Nu har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att genomföra det inom ramen för etableringsprogrammet. Syftet är att deltagarna ska komma i arbete inom ett år efter sitt påbörjade intensivår. Insatserna ska utformas individuellt utifrån arbetsgivares behov, individens förutsättningar och behov samt utbudet av insatser.

Ett intensivår ska bestå av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser och påskynda nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Meningen är att deltagarna ska få ett jobb inom ett år efter att de inlett sitt intensivår, inom det yrke eller den bransch där individen fått insatser. Intensivåret ska enligt regeringen präglas av ett jämställdhetsperspektiv, med högt deltagande bland såväl kvinnor som män, och där kvinnor och män ska komma i arbete i lika stor utsträckning. Kvinnor och män ska mötas av samma höga förväntningar, krav, och stöd.

Deltagandet i intensivåret ska ske på heltid, och bestå av praktik hos en arbetsgivare och språkinsatser, som svenska för invandrare, svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Det ska ge möjlighet till vidare studier och deltagande i exempelvis mentorskapsprogram och insatser som främjar lärande i svenska språket på fritiden.

Under praktiken ska arbetsgivaren få del av ett anordningsbidrag. Deltagaren ska få ett intyg av arbetsgivaren efter praktiken. Arbetsförmedlingen ska också planera för att ett kunskapscertifikat ska tas fram efter genomfört intensivår, för dem som nått målen för yrkeskunskap och språk.

Arbetsförmedlingen ska samverka med kommunerna och Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, samt föra en nära dialog med andra relevanta aktörer som Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Folkbildningsrådet och arbetsmarknadens parter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.