Jämställdheten står still i Sverige och EU

JÄMSTÄLLDHET2022-11-03

Jämställdheten i Europa utvecklas sakta och i Sverige har utvecklingen stannat av, enligt Jämställdhetsmyndigheten, som bygger slutsatsen på en rapport från Europainstitutet för jämställdhet, EIGE.

Sverige ligger fortsatt i topp vad gäller jämställdhet, men utvecklingen har avstannat, enligt EIGEs jämställdhetsindex för 2022.

”Vi ser att jämställdheten har en utplanad utveckling. Det är svårt vad att säga varför, men till viss del beror det på att utvecklingen av jämställdhet gör att EUs länder närmar sig varandra. Detta pekar också på att arbetet måste vara långsiktigt för att utvecklingen ska fortgå, vilket vi också har lyft upp i våra uppföljningar av de svenska jämställdhetsmålen”, kommenterar Peter Vikström på Jämställdhetsmyndigheten EIGEs rapport i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsindexet för 2022 bygger främst på data från pandemiåret 2020. Enligt pressmeddelandet visar utvecklingen på starka signaler av osäkerhet och oro. Det är första gången sedan starten 2010 som indexet visar att jämställdheten minskat inom flera kärnområden. Kvinnors deltagande i arbetslivet har minskat och färre kvinnor än män deltog i formell eller informell utbildning under 2020. Den minskade jämställdheten påverkade enligt EIGE under pandemin kvinnors hälsotillstånd och deras tillgång till sjukvård.

Unga kvinnor löpte dessutom enligt rapporten högre risk för arbetslöshet som en konsekvens av pandemins ekonomiska effekter. Bland kvinnor med migrantbakgrund var risken för arbetslöshet ännu högre.

Rapporten visar också att klyftan mellan könen ökade under pandemin när det gäller tidsintensivt hushållsarbete, där 20 procent av kvinnorna i EU-länderna, jämfört med 12 procent av männen, utförde hushållsarbete i minst fyra timmar per dag.

Ett område där jämställdheten ökat sedan senaste mätningen är makt och inflytande. Det förklaras enligt EIGE av ett ökat kvinnligt deltagande i ekonomiskt och politiskt beslutsfattande. Det beror främst på lagstadgade kvoter om kvinnlig representation i en handfull EU-medlemsstater.

”Sedan 2010 har Sveriges resultat ökat med 3,8 poäng, främst till följd av förbättringar på områdena inflytande och tid. Störst förändring har skett inom området ekonomisk egenmakt. Sedan 2019 har Sveriges resultat inte förändrats, men Sverige har likväl behållit sin ledande ställning inom jämställdhet i EU i över ett decennium”, kommenterar Peter Vikström på Jämställdhetsmyndigheten de svenska resultaten i EIGEs index.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.