JK kritiserar högskolechef

ÖPPENHET2015-05-11
Justitiekanslern, JK, kritiserar en chef på högskolan i Dalarna för att ha agerat i strid med tryckfrihetsordningen när hon frågade ut en medarbetare efter att denne intervjuats av en tidning.

Efter  att ha intervjuats av en tidning kallades professorn på Högskolan i Dalarna in till chefen. Hon upplyste honom om att han hade meddelarfrihet, men påstod samtidigt att han ljugit för tidningen och att det i förlängningen kunde leda till att han kunde få en disciplinpåföljd.

Professorn spelade in samtalet och inspelningen har Justitiekanslern, JK, tagit del av. Professorn menar att han efter intervjun blivit straffad genom att han isolerats och placerats långt ifrån sina kollegor.

Enligt JK vittnar chefens uttalanden på inspelningen om att hon inte har förstått vidden av meddelarskyddet och offentliganställdas yttrandefrihet.

”Agerandet har klart överskridit gränsen för vad som är godtagbart enligt den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen”, skriver JK och konstaterar att chefen inte kan  undgå kritik.

I sitt yttrande framförde högskolan att lärosätet anser att en arbetsgivare kan samtala med en medarbetare med anledning av dennes uttalanden till journalister utan att agera i strid med tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Syftet skulle kunna vara att bemöta uppgifter som arbetsgivaren anser vara felaktiga.

Det håller inte JK med om - att uttala kritik mot sin arbetsgivare eller det sätt som verksamheten bedrivs på strider inte mot lojalitetsplikten, skriver JK. Tvärtom är den rätten grundlagsskyddad.

Företrädare för myndigheter bör därför i regel avstå från att kalla en anställd till samtal som en följd av uttalanden till medierna. Om myndigheten vill tillrättalägga vad som uppfattas som missvisande eller felaktiga uppgifter så hänvisas i stället till den allmänna debatten, skriver JK.

JK har inte kunnat styrka att professorn utsatts för någon ytterligare otillåten repressalie till följd av sitt uppgiftslämnande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.