JO: Fel av myndighet att spärra konto

MIGRATIONSVERKET2017-04-11
Migrationsverket kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att ha spärrat en asylsökandes bankkort, och därmed hindrat honom från att köpa mat eller ta sig till sin bostad.

Migrationsverket blev JO-anmält av en asylsökande sedan myndigheten spärrat det bankkort med konto han fått av Migrationsverket och där hans dagersättning satts in.

Enligt anmälaren skulle anledningen till att spärren lagts in ha varit att Migrationsverket ville förmå honom att besöka myndigheten. Han hade informerats om att kortet skulle fortsätta att vara spärrat för uttag tills dess att han kom till Migrationsverket. Men eftersom hans kort och konto spärrats kunde han inte använda de pengar som han hade på kontot. Han blev tvungen att låna pengar av en vän för att kunna ta sig till sin bostad och han hade inte möjlighet att köpa mat. Han hade inte heller möjlighet att betala resan för att ta sig till Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket hade kontot spärrats därför att den asylsökande avbokat ett inplanerat möte, då mannen skulle få besked om att hans asylansökan avslagits. Enligt myndigheten har ärendet hanterats i enlighet med reglerna i tillämplig lagstiftning. Eftersom mannen inte kommit till det inbokade mötet hade Migrationsverket anledning att överväga om han kunde ha lämnat landet och inte var berättigad till bistånd.

Enligt chefs-JO Elisabeth Fura ger bestämmelserna inte Migrationsverket rätt att återta en redan utbetald ersättning eller på annat sätt förfoga över medel som betalats ut till en asylsökande. Utbetalade medel tillhör den asylsökande. Det finns inte heller några andra bestämmelser som ger Migrationsverket en sådan rätt.

”Det är svårt att uppfatta Migrationsverkets åtgärd att spärra kontot för uttag på annat sätt än som en sanktion för att (den asylsökande) inte infann sig till de möten han kallats till. Förfarandet har i praktiken inneburit att Migrationsverket kringgått reglerna i lagen om mottagande av asylsökande med flera, eftersom de inte ger verket någon sådan sanktionsmöjlighet. En myndighet ska inte agera på det sättet. Det gäller enligt min mening även om verket skulle ha en överenskommelse med asylsökanden om att kontot kan spärras. En myndighet ska inte heller avtalsvägen tillskapa sanktioner mot oönskat beteende”, skriver JO i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.