Bild: Johanna Hanno, Tommy Hvitfeldt

JO-kritik mot Domstolsverket

DOMSTOLARNA2024-05-31

Domstolsverkets digitala verksamhetsstöd DiBa innehöll anmärkningsvärda fel när det lanserades, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO Katarina Påhlsson skriver i sitt beslut att det som kommit fram i granskningen är ”djupt otillfredsställande”.

JO Katarina Påhlsson riktar skarp kritik mot Domstolsverket efter en granskning av DiBa, som lanserades 2022. Eftersom både enskilda domare och vissa tingsrätter snabbt framförde kritik mot verksamhetsstödet beslutade JO att göra en utredning.

Utredningen visar att DiBa i vissa situationer gjort det svårt för domaren att utforma sin dom. Systemet var inte heller riktigt anpassat för att hantera större brottmål med exempelvis flera brottsmisstankar, vilket enligt JO inneburit stora utmaningar för tingsrätterna.

”Enligt min mening har verksamhetsstödet inte gett den enskilda domaren fullgoda förutsättningar att utöva sitt ämbete”, kommenterar Katarina Påhlsson granskningen i ett pressmeddelande.

När en dom skapas i DiBa skapas också en så kallad XML-fil. Vid lanseringen av DiBa innehöll dessa filer sekretessbelagda uppgifter. JO anser att det är helt oacceptabelt att de enskilda domarna inte fick reda på att de uppgifterna följde med.

Flera domstolar har också framfört kritik till JO om hur DiBa-domen såg ut när verksamhetsstödet driftsattes. Katarina Påhlsson instämmer i kritiken:

”Särskilt de mer komplexa brottmålsdomarna har varit svårlästa. En dom måste vara utformad så att parterna enkelt kan läsa och begripa den. Det är en rättssäkerhetsfråga”, framhåller hon i pressmeddelandet.

Katarina Påhlsson påpekar i sitt beslut att det är en helt central uppgift för en domare att skriva dom.

”Inte sällan skrivs brottmålsdomar under särskild tidspress. Ett verksamhetsstöd bör som jag ser det ta höjd för dessa omständigheter. Dessvärre har det i denna granskning framkommit att domare har upplevt frustration och minskad arbetsglädje efter införandet av DiBa”, konstaterar hon i beslutet.

JOs beslut kommer att överlämnas till regeringen och skickas till de domstolar som deltagit i genomlysningen av DiBa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA