Bild: Tommy Hvitfeldt, Mostphotos

Domstolsverket bemöter JO-kritik

DOMSTOLARNA2024-06-05

Domstolsverket bemöter i en kommentar den kritik som Justitieombudsmannen, JO, riktat mot verksamhetsstödet DiBa. Enligt Domstolsverket har de flesta problem som JO tar upp redan åtgärdats.

Efter en granskning riktade JO Katarina Påhlsson skarp kritik mot Domstolsverket för hur verksamhetsstödet DiBa lanserades 2022. ”Enligt min mening har verksamhetsstödet inte gett den enskilda domaren fullgoda förutsättningar att utöva sitt ämbete”, kommenterade Katarina Påhlsson granskningen i ett pressmeddelande.

Nu svarar Domstolsverket på kritiken från JO i en text på myndighetens webb.

”Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av den kritik som framförs i beslutet”, skriver myndigheten.

Enligt Domstolsverkets analys gäller kritiken från JO tre huvudområden – påtalade fel och brister i DiBa som påverkat domarens möjligheter att utforma domen, domens läsbarhet och begriplighet samt det digitala avgörandet. Enligt myndigheten är de brister som tagits upp av JO kända av Domstolsverket sedan tidigare. Problemen har enligt myndigheten åtgärdats eller är på gång att åtgärdas.

”DiBa är ett mycket stort och komplext system och att införa ett nytt verksamhetsstöd är förenat med risker. Domstolsverket har ända sedan driftsättningen löpande arbetat intensivt med förändringar och förbättringar och kommer även fortsättningsvis att göra det”, skriver myndigheten.

I sitt bemötande går Domstolsverket i detalj igenom den kritik som framförts av JO och förklarar situationen i dagsläget när det gäller arbetet med att åtgärda de problem JO berört. Myndigheten betonar att tonvikten i JOs granskning och kritik ligger på förhållanden som rådde när DiBa introducerades i oktober 2022 och hur systemet fungerade då.

Det gäller bland annat de brister som JO påtalar när det gäller att en XML-fil som skapades automatiskt av systemet innehöll sekretessbelagda uppgifter. De problemen åtgärdades enligt Domstolsverket i nära anslutning till driftsättningen.

”JOs beslut kommer emellertid föranleda nya analyser av vissa utvecklingsärenden för att säkerställa att det som framkommit omhändertas”, skriver myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA