JO-kritik mot konsulters kunskap om offentlighetsprincipen

TRAFIKVERKET2022-05-09

Trafikverket får hård kritik av Jusitieombudsmannen, JO, för hur konsulter hanterar allmänna handlingar. Myndigheten måste skyndsamt säkerställa att konsulter får den utbildning som krävs, anser JO.

Upprinnelsen till kritiken grundar sig i ett fall då en fastighet i Göteborgstrakten upphörde att vara ansluten till dagvattenledningen efter ett vägbygge i närheten. Ägaren till fastigheten hade en omfattande dialog med en inhyrd byggledare på Trafikverket, utan att den registrerades. Först 1,5 år senare diariefördes delar av kommunikationen som en enda handling.

I ett svar till JO uppger Trafikverket att myndigheten har ett stort antal konsulter som ”inte alltid tillräckligt tydligt informerats om vikten av diarieföring”. Det är något som JO ser mycket allvarligt på.

”Jag ser med oro på vad detta kan innebära för offentlighetsprincipens tillämpning vid Trafikverket. Myndigheten måste skyndsamt säkerställa att dess uppdragstagare får den utbildning som krävs för att myndigheten ska fullgöra sina skyldigheter”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt yttrande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA