JO kritiserar Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-03-16
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassan för att ha begärt in uppgifter utan stöd i lagen. Myndigheten har dessutom brutit mot sekretessen genom att lämna sekretesskyddad information till en annan.

Försäkringskassan inledde en utredning om en enskild persons rätt till bostadstillägg, efter att ha fått in en anmälan. I utredningen begärde myndigheten kontouppgifter inte bara om personen som fått bostadstillägg, utan också om personens särbo. Banken lämnade ut de begärda kontouppgifterna till Försäkringskassan, som registrerade också särbons uppgifter i den försäkrades ärende. Kontouppgifterna skickades också till den försäkrade.

Särbon anmälde det inträffade till JO. Han ansåg att det varit fel av Försäkringskassan att begära in kontouppgifter om honom, eftersom han inte hade något bidragsärende hos myndigheten. Enligt anmälan var det dessutom fel att lämna informationen vidare till särbon.

Enligt JO finns det inget stöd i socialförsäkringsbalken eller förarbetena till lagen för att Försäkringskassan begär in uppgifter om någon annan än den försäkrade. Bestämmelserna ska i stället tolkas så att den endast ger myndigheten rätt att göra en förfrågan för att få in uppgifter om just den försäkrade, konstaterar JO.

JO påpekar också att det gäller sekretess hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden.

”Mot bakgrund av att Försäkringskassan inte ens har haft rätt att skicka en förfrågan till (anmälarens) bank borde myndigheten inte utan (anmälarens) samtycke ha registrerat uppgifterna i (särbons) ärende, och uppgifterna borde inte heller utan (anmälarens) samtycke ha kommunicerats med (särbon). Det inträffade innebär att (anmälarens) integritet inte beaktades av Försäkringskassan. För detta förtjänar Försäkringskassan kritik”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.