JO kritiserar Försäkringskassan för felaktig hantering

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2021-09-03
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att myndigheten utan stöd i lagen begärt in kontouppgifter om en försäkrad från dennes bank.

I samband med en kontrollutredning kring sjukpenning begärde Försäkringskassan in kontouppgifter från en bank med hänvisning till bestämmelser om uppgiftsskyldighet i socialförsäkringsbalken, SFB. Enligt den lagtext myndigheten hänvisade till är banken tvungen att lämna de begärda uppgifterna.

Nu konstaterar JO i sitt beslut att eftersom de uppgifter som Försäkringskassan begärde inte hade betydelse för den aktuella kontrollutredningen saknade myndigheten befogenhet att begära in dem med stöd av de angivna bestämmelserna.

Av Försäkringskassans begäran till banken framgick inte heller vilket ärende myndighetens utredning gällde. Därför kunde banken inte självständigt bedöma om det var en korrekt begäran som banken var tvungen att efterkomma.

JO har enligt beslutet sedan tidigare kritiserat Försäkringskassan för att ha begärt in utredningsmaterial från banker med hänvisning till bestämmelser som inte har varit tillämpliga:

”För att allmänhetens förtroende för myndighetens objektivitet inte ska rubbas är det viktigt att Försäkringskassans utredningar bedrivs på ett opartiskt och sakligt sätt och under ordnade former”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Försäkringskassan har svarat JO att myndigheten kommer att se över rutiner och mallar, samt genomföra informationsinsatser, eftersom tidigare vidtagna åtgärder inte visat sig vara tillräckliga. JO är inte nöjd med svaret.

”Det är mot bakgrund av JOs tidigare kritik och förtydliganden oroande att sådana åtgärder inte redan var genomförda vid tidpunkten för Försäkringskassans remissvar. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för det som har kommit fram i ärendet. Jag förutsätter att Försäkringskassan numera har genomfört alla åtgärder som kan behövas för att liknande brister inte ska återkomma”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.