Bild: Kriminalvården

JO kritiserar häktet Salberga

KRIMINALVÅRDEN2023-01-24

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården sedan samtliga intagna vid häktet Salberga hållits i avskildhet på grund av smittspridning av covid-19.

JO ifrågasätter inte att smittspridningen i häktet i januari förra året inledningsvis gjorde att det inte fanns möjlighet att låta de intagna få en timmes promenad per dag. Men enligt JO var det häktets skyldighet att omedelbart påbörja planeringen och genom olika insatser se till att så snart som möjligt kunna erbjuda de intagna utomhusvistelse i normal omfattning trots det uppkomna läget. Enligt JO var de åtgärder som vidtogs i detta syfte otillräckliga.

En av de intagna på häktet anmälde Kriminalvården till JO 28 januari 2022. Anmälaren uppgav att han och de andra intagna varit inlåsta i sina celler i 23 timmar och 50 minuter per dygn under perioden 14–26 januari. De fick bara frisk luft 10 minuter per dag, vilket han tyckte kändes omänskligt. Vid tre tillfällen under perioden testade anmälaren negativt för covid-19, men fick ändå vara inlåst.

I sitt svar till JO konstaterar Kriminalvården att det totalt finns 72 platser på häktet Salberga. Under den aktuella tidsperioden var samtliga platser belagda. Hela häktet delar på en rastgård där de intagna kan vistas utomhus i gemenskap. Under den aktuella tidsperioden var det omfattande smittspridning av covid-19 bland intagna på samtliga tre våningar vid häktet. I syfte att begränsa smittspridningen beslutades om avskildhet för samtliga intagna.

JO påtalar i beslutet att ett häkte eller en anstalt som placerar intagna i avskildhet omedelbart måste börja planera för att så snart som möjligt kunna erbjuda de intagna en timmes daglig utomhusvistelse:

”Sammantaget förtjänar häktet kritik för att inte ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna erbjuda de intagna utomhusvistelse i större utsträckning än vad som skett”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA