JO kritiserar kriminalvårdare

KRIMINALVÅRDEN2024-02-28

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar en kriminalvårdare för att han instruerat en intagen vid ett domstolsförhör över videolänk. Det var mycket olämpligt att frångå sitt uppdrag och ge den intagne instruktioner, anser JO.

Den händelse som föranlett JOs kritik inträffade då en intagen vid en klass 3-anstalt i Mellansverige medverkade i en rättegång som tilltalad på videolänk från ett besöksrum på anstalten. I rummet närvarade en kriminalvårdare, som under förhandlingen flera gånger gav den intagne instruktioner om hur han skulle besvara frågor. Den intagne anmälde senare det inträffade till JO.

”Ett sådant agerande ligger uppenbart utanför Kriminalvårdens uppdrag. Jag har stor förståelse för att (den intagne) upplevde det som obehagligt när han fick sådana instruktioner av en kriminalvårdsanställd, vars anvisningar han normalt är skyldig att följa”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet, där kriminalvårdaren kritiseras för agerandet.

JO framhåller också att det var särskilt bekymrande att förhandlingen skedde via videolänk, eftersom det då kan vara svårt för rättens ordförande att utöva sitt ansvar för ordningen beträffande det som pågår i ett sådant utrymme.

Enligt anmälan ska dessutom rättegångshandlingar med den intagnes namn ha påträffats i besöksrummet dagen efter rättegången, men JO konstaterar att ord står mot ord och lämnar därför den frågan utan vidare åtgärd.

Katarina Påhlsson betonar dock vikten av att sekretessbelagda uppgifter hanteras med omsorg. ”Det är angeläget att kriminalvårdspersonal som hanterar handlingar med sekretesskyddade eller annars känsliga uppgifter sköter sitt uppdrag med stor omsorg och noggrannhet”, skriver hon i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA