JO kritiserar Migrationsverket

ÖPPENHET2020-04-06
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.

En enskild person anmälde Migrationsverket till JO, sedan hen begärt att få ut allmänna handlingar genom att använda ett formulär på myndighetens webbplats. På hemsidan angavs att formuläret skulle användas av den som ville ”begära att få tillbaka originalhandlingar som du har lämnat in, beställa kopior av handlingar i ditt ärende, få intyg eller begära ut allmänna handlingar”. Enligt den allmänna informationen angav myndigheten också att handläggarnas pressade arbetssituation gjorde att den som lämnade in en begäran kunde räkna med en väntetid på tre månader.

På formuläret begärde myndigheten också att den som fyllde i det skulle ange sitt namn och personnummer.

JO påpekar att den rätt att ta del av allmänna handlingar som stadgas i tryckfrihetsförordningen innebär att den som efterfrågar en handling har rätt att vara anonym, och att en sådan begäran ska hanteras skyndsamt. Den information som Migrationsverket hade på sin webbplats stred mot grundlagens krav.

JO konstaterar att Migrationsverkets information på webbplatsen var vilseledande och missvisande för den som vill ta del av allmänna handlingar. Också det standardiserade mejlsvar som skickats ut till den som fyllt i formuläret innehöll felaktig och vilseledande information till personer som begärt att få ta del av allmänna handlingar. JO kritiserar Migrationsverket för dessa brister.

”Den information som en myndighet lämnar på sin webbplats ska vara korrekt, tydlig och rättvisande. Brister i informationen till den som vill ta del av allmänna handlingar kan bland annat leda till att den som överväger att begära ut en handling väljer att inte göra det. Rätten att ta del av allmänna handlingar är en viktig rättighet och bidrar till att offentlighetsprincipen – allmänhetens rätt till insyn i myndigheters verksamhet – kan upprätthållas”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

JO konstaterar att Migrationsverket har åtgärdat vissa av bristerna, men förutsätter i sitt beslut att myndigheten säkerställer att alla de brister som JO har uppmärksammat åtgärdas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.