JO kritiserar Migrationsverket och Säpo

STATSFÖRVALTNING2021-01-22
Migrationsverkets ursäkt för långa handläggningstider, att det är ett högt sökandetryck på myndigheten, håller inte längre, anser Justitieombudsmannen, JO, som nu kritiserar myndigheten.

JO har flera gånger under senare år haft anledning att granska Migrationsverket efter anmälningar om de utdragna handläggningstiderna. JO har avstått från att kritisera myndigheten, eftersom dröjsmålen berott på bristande resurser att hantera en ökande migration. I stället har JO uttalat att det ytterst är en fråga för regering och riksdag att se till att Migrationsverket har resurser för att fatta beslut inom rimlig tid.

Nu har JO på nytt utrett anmälningar om långa handläggningstider på Migrationsverket. JO har granskat nio ärenden som rörde långa handläggningstider inom ärendeslagen medborgarskap, anknytning och asyl. I två asylärenden var Säkerhetspolisen remissinstans. JO redovisar utfallet av granskningen i fyra separata beslut.

I alla fyra besluten kritiserar JO Migrationsverket för långsam handläggning och för passivitet under handläggningen i de flesta av ärendena. I ett av besluten uttalar sig JO också kritiskt om Säkerhetspolisens handläggningstider i ärenden som remitterats från Migrationsverket.

JO konstaterar i sitt beslut att Migrationsverkets beslut har stor betydelse för de personer som berörs:

”Under den tid som det tar att handlägga ansökningar om asyl lever de som berörs i ovisshet om utgången. Det kan orsaka otrygghet och lidande att under lång tid vänta på ett beslut som har avgörande betydelse för framtiden. Jag vill därför framhålla det som JO har understrukit flera gånger tidigare, nämligen vikten av att ärenden som har stor inverkan på enskildas liv avgörs inom rimlig tid”, skriver JO Per Lennerbrant i besluten.

Med anledning av vad Migrationsverket och Säkerhetspolisen har uppgett till JO om bland annat behovet av resurser överlämnar JO sina beslut till justitiedepartementet för kännedom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.