Säpo får kritik för långsam handläggning

SÄKERHETSPOLISEN2022-11-11

Säkerhetspolisens handläggningstider i migrationsärenden är oacceptabelt långa och myndigheten måste vidta kraftfulla åtgärder, anser Justitieombudsmannen, JO.

Redan i januari 2021 konstaterade JO Per Lennerbrant i fyra beslut att handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen, Säpo, i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd var för långa. Nu har JO gjort en ny inspektion av Säpos handläggning av ärenden som remitteras dit från Migrationsverket. Enligt inspektionsprotokollet granskades handlingar i cirka 120 ärenden som JO begärt fram. Granskningen omfattade både pågående och avslutade ärenden där utlänningar ansökt om uppehållstillstånd och medborgarskap hos Migrationsverket.

Säpos målsättning är att avge yttranden till Migrationsverket inom sex till nio månader. Inspektionen visar att myndigheten inte lever upp till detta. Vid inspektionen, som genomfördes 31 augusti i år, fanns mer än 1 200 öppna ärenden där Migrationsverket begärt yttrande från Säpo. Av dessa var enligt inspektionsprotokollet mer än 450 ärenden äldre än ett år. I mer än hälften av ärendena lämnar Säpo sitt svar till Migrationsverket senare än de tidsfrister som Migrationsverket ska rätta sig efter.

I protokollet konstaterar Per Lennerbrant att Säpo vidtagit åtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna, men att dessa inte räckt.

”Det är naturligtvis positivt att Säkerhetspolisen vidtagit och planerar åtgärder för att komma till rätta med situationen. Det är dock bekymmersamt att handläggningstiderna inte tycks ha förbättrats särskilt mycket sedan mitt beslut 2021 och läget är allvarligt. Säkerhetspolisen måste nu vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna”, kommenterar JO Per Lennerbrant resultatet av inspektionen i ett pressmeddelande.

JO kommer att överlämna sitt inspektionsprotokoll till Regeringskansliet för kännedom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA