JO riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-09-20
Försäkringskassan får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten i fyra omprövningsärenden inte skickat beslut till den enskildes ombud. JO kritiserar också myndigheten för bristande dokumentation.

Den som är part i ett ärende får enligt förvaltningslagen utse någon lämplig person att vara ombud eller biträde. JO har flera gånger tidigare kritiserat Försäkringskassan sedan myndigheten skickat handlingar till den försäkrade i stället för till ombudet. Nu har JO granskat ytterligare fyra sådana ärenden där fyra olika handläggare skickat beslut enbart till de enskilda i stället för till deras ombud.

Enligt JO tyder det faktum att ärendena hanterats av olika handläggare på att det inte handlar om enstaka förbiseenden, utan på att det finns brister på systemnivå hos Försäkringskassan. JO anser att det är uppenbart att de åtgärder Försäkringskassan hittills har vidtagit inte har varit tillräckliga för att se till att ”denna grundläggande fråga som är avgörande för den enskildes rättssäkerhet” hanteras korrekt.

JO uttalar också att alla som handlägger ärenden inom Försäkringskassan måste ha kunskap om innebörden av att en enskild har ett ombud. Det är därför inte tillräckligt med informations- och utbildningsinsatser enbart på en specifik avdelning eller enhet. JO understryker också att det är av stor vikt att de system som används för handläggningen ger handläggarna goda förutsättningar att hantera ärenden på ett korrekt sätt.

”Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för den bristfälliga hanteringen. Jag förutsätter att myndigheten genomför alla åtgärder som kan behövas för att liknande brister inte ska återkomma och avser att följa upp Försäkringskassans arbete med detta”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

JO konstaterar också att det felaktigt angetts i journalanteckningar att ett av de aktuella besluten skickades till ombudet. JO påpekar att dokumentationen i ett ärende måste ske noggrant och korrekt. Försäkringskassan får därför också kritik för att inte ha dokumenterat uppgifterna om hur beslutet skickades på rätt sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.