JO värnar professors yttrandefrihet

HÖGSKOLAN2015-03-17

Också en professor får ha privata åsikter och framföra dem offentligt på Twitter. Det är innebörden av ett beslut från Justitieombudsmannen, JO.

JO påpekar i ett beslut att en företrädare för en myndighet inte får uttala sig på ett sätt som kan uppfattas som att de anställdas yttrandefrihet begränsas. Yttrandefriheten är en grundläggande och central rättighet i ett demokratiskt samhälle, skriver JO.

Beslutet från JO bygger på efterspelet till att en professor vid en högskola i södra Sverige på Twitter privat skrev ett antal nedsättande inlägg om en namngiven person. Inläggen uppmärksammades av professorns chef, som kallade professorn till ett möte för att diskutera inläggen. Inför mötet uttalade sig chefen i en dagstidningsintervju om den bristande lämpligheten i professorns inlägg. Händelserna JO-anmäldes av en privatperson.

I sitt beslut uttrycker JO förståelse för att såväl professorn som andra som läste artikeln kunde uppfatta uttalandena som att företrädare för universitetet ansåg sig ha en rätt att ha åsikter om hur en medarbetare väljer att utnyttja sin yttrandefrihet.

”Det har funnits en uppenbar risk för att universitetsanställda kan ha uppfattat uttalandena som att det råder en mer begränsad yttrandefrihet för dem än för medborgarna i övrigt. Det är givetvis allvarligt och riskerar att leda till att de anställda inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Av den anledningen vill jag understryka vikten av att företrädare för myndigheter inte uttalar sig på sätt som kan uppfattas som att myndigheten vill begränsa de anställdas yttrandefrihet”, skriver JO Hans Ragnemalm.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.