Bild: Ola Hedin

Konkurrensverket föreslås få utökade befogenheter

KONKURRENSVERKET2023-09-20

Regeringen föreslår att Konkurrensverket får utökade befogenheter. Bland annat ska myndigheten själv kunna utfärda upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar. ”Det innebär att vi kan skärpa tillsynen ytterligare och ingripa mot fler otillåtna direktupphandlingar”, kommenterar generaldirektör Rikard Jermsten förslaget i ett pressmeddelande.

Regeringen beslutade på tisdagen om en proposition till riksdagen med förslag till ändrade regler som ska ge Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att otillåtna direktupphandlingar utgör en särskilt allvarlig överträdelse av upphandlingslagstiftningen.

”Konkurrensverket behöver ha bra förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och för att bekämpa otillåtna direktupphandlingar. Vikten av att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt kan inte nog understrykas”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, propositionen i pressmeddelandet.

Regeringen föreslår bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlings­skade­avgift som första instans. I dag måste beslut om upphandlings­skade­avgift fattas av domstol.

Dessutom föreslås att tids­fristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och att avgift­­ens tak höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

”Jag välkomnar de utökade befogenheter som Konkurrensverket nu får till sitt förfogande. Det innebär att vi kan skärpa tillsynen ytterligare och ingripa mot fler otillåtna direktupphandlingar. Det är till nytta för såväl enskilda företag som samhället i stort”, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA