Kränkning var värd 20 000 kronor

POLISEN2021-01-12
Polismyndigheten ska betala 20 000 kronor i skadestånd till en enskild för felaktig registrering. Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot myndigheten. Den drabbade hade begärt en och en halv miljon kronor i ersättning.

Efter en anmälan har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, genomfört en granskning av om Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen har behandlat uppgifter om personen på ett sätt som strider mot lag eller annan författning. Granskningen visade att anmälaren hade förekommit i registren utan att det varit nödvändigt. Utifrån granskningen anmälde SIN det inträffade till JK. Enligt SIN har personuppgiftsbehandlingen skett i strid med brottsdatalagen.

Nu riktar JK allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att uppgifter har behandlats inom ramen för kriminalunderrättelseverksamhet avseende allvarlig brottslighet under mer än tio års tid, utan att myndigheten kunnat peka på något konkret behov av behandlingen. Polismyndigheten har inte heller kunnat svara på vilket det ursprungliga behovet varit och vilka ursprungliga ändamål som föranlett registreringen, konstaterar JK.

Enligt JK har det inte gått att få klarhet i när behandlingen började. JK antar att det inletts efter 1998, när personuppgiftslagen började gälla. Redan före år 2009 har det funnits uppgifter om personen i en databas om viss brottslighet. Därefter har uppgifterna följt med till nya personregister. Sedan SIN påpekat missförhållandena för Polismyndigheten har personuppgifterna tagits bort ur registren.

”Polismyndigheten förtjänar allvarlig kritik för att uppgifter avseende AA har behandlats inom ramen för kriminalunderrättelseverksamhet avseende allvarlig brottslighet under över tio års tid utan att myndigheten kunnat peka på något konkret behov av behandlingen”, skriver JK i beslutet.

Den enskilde som drabbats av den felaktiga registreringen har begärt en och en halv miljon kronor i kränkningsersättning. JK beslutar att staten ska betala ut 20 000 kronor för kränkningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.