Kriminalvårdare som jobbat extra som ordningsvakt får sparken

KRIMINALVÅRDEN2024-01-08

En kriminalvårdare avskedas sedan hon jobbat som ordningsvakt vid sidan av sin anställning inom Kriminalvården. Enligt myndigheten var extraknäcket en otillåten bisyssla.

Myndighetens internutredning visar att kriminalvårdaren arbetat som ordningsvakt på Securitas och som publikvärd på ett elitfotbollslags hemmamatcher samtidigt som hon varit anställd på Kriminalvården. Uppdragen har bekräftats av det privata vaktbolaget och av den fotbollsklubb som anlitat kvinnan.

Kriminalvårdaren ska ha utfört sidouppdragen trots att hon tidigare informerats om att Kriminalvården inte godkänner bisysslor som ordningsvakt, väktare eller publikvärd, eftersom sysselsättningarna bedöms kunna skada allmänhetens förtroende för myndigheten.

Enligt internutredningen har kriminalvårdaren även vid flera tillfällen sjukanmält sig eller anmält att hon varit hemma för att ta hand om sjukt barn när hon i själva verket jobbat som ordningsvakt.

Myndighetens HR-avdelning bedömer att kvinnan har brutit både mot Kriminalvårdens egna riktlinjer och mot det förbud om förtroendeskadliga bisysslor som finns i lagen om offentlig anställning.

Efter att ha prövat fallet har Kriminalvårdens personalansvarsnämnd beslutat att avskeda kvinnan från sin anställning med omedelbar verkan. En ledamot i personalansvarsnämnden var skiljaktig och förespråkade att kvinnan i stället skulle straffas med löneavdrag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA