Kriminalvården snabbutreder säkerhet vid transporter

KRIMINALVÅRDEN2023-05-12

Efter de två senaste fritagningarna snabbutreder Kriminalvården hur säkerheten vid inrikes transporter kan ökas. En intern arbetsgrupp har fått i uppdrag att lämna sina förslag i juni.

Kriminalvården berättar i ett pressmeddelande att myndigheten vidtar flera åtgärder för att höja säkerheten vid transporter, efter de två uppmärksammade väpnade fritagningarna vid en sjukhus- respektive tandvårdstransport.

”Den här hotbilden finns för en mycket liten del av våra transporter. De flesta är helt vanliga, lugna körningar, men vi måste öka insatserna rejält för att klara liknande hot”, framhåller Joacim Trybom, chef för nationella transportenheten, NTE, i pressmeddelandet.

En nyinrättad arbetsgrupp inom myndigheten har fått i uppdrag att ta fram snabba åtgärder, och ska lämna sina förslag i mitten av juni.

Civila fordon och personal utan uniform är två spår som gruppen diskuterar, enligt Joacim Trybom:

”Vi tittar på flera förslag. Det gäller exempelvis möjligheten att använda civila bilar och civil tjänstedräkt i vissa lägen. Det finns också en del att göra kring rutiner för läkarbesök och tandläkarbesök.”

NTE diskuterar även möjligheterna till och konsekvenserna av ett utökat understöd från Polisen vid riskfyllda transporter.

”Idag sker mellan 300 och 500 transporter med poliseskort eller understöd. Skulle vi inkludera transporter med liknande riskbild som de två klienter som har fritagits 2023 skulle det bli runt 5 000”, konstaterar Joacim Trybom.

Regeringen gav nyligen myndigheten uppdraget att utreda hur säkerheten vid transporter kan höjas. Det arbetet ska genomföras i samarbete med Statens institutionsstyrelse, SiS, Migrationsverket och Polisen och ska redovisas i oktober.

Fritagningar

I februari genomfördes en väpnad fritagning av en kriminalvårdsklient i samband med ett sjukhusbesök i Norrköping. I april fritogs en SiS-klient som Kriminalvården transporterade till ett tandläkarbesök i Södertälje. Den senare greps kort därefter av polis. Ingen person skadades vid något av tillfällena.

Källa: Kriminalvården

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA