Kriminalvårdens transporter ska bli säkrare

KRIMINALVÅRDEN2023-05-02

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att identifiera och vidta nödvändiga åtgärder för att stärka säkerheten vid transporter av frihetsberövade. Uppdraget är en reaktion på att två fritagningar genomförts i samband med transporter under den senaste tiden.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen innebär uppdraget att Kriminalvården ska titta på vad som behöver göras både när det gäller planeringen och genomförandet av transporter. Det kan handla om sådant som överlämnande av information mellan olika aktörer och den frihetsberövades möjlighet att kommunicera med andra. Men uppdraget omfattar också åtgärder för att minska behovet av transporter och behovet av poliseskort.

”De två senaste fritagningarna som skett på kort tid är ett hån mot brottsoffer och anhöriga, ett slag i ansiktet på polis och åklagare och ett angrepp på Kriminalvårdens medarbetare. Detta kan inget rättssamhälle acceptera”, framhåller justitieminister Gunnar Strömmer, M, i pressmeddelandet.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och Polismyndigheten och slutredovisas i oktober i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA