Bild: Kriminalvården

Kriminalvårdens transporter ska planeras bättre

KRIMINALVÅRDEN2023-10-23

Bättre planering och ökad sekretess är två av de åtgärder som Kriminalvården redovisar i en rapport om hur säkerheten vid transporter ska stärkas i syfte att undvika fritagningar.

Under våren skedde två beväpnade fritagningar i samband med intagnas sjukhus- respektive tandvårdsbesök. Kriminalvården fick då i uppdrag av regeringen att stärka säkerheten vid transporter. Nu har myndigheten lämnat sin slutrapport till regeringen.

”Ska man vara krass så är den säkraste transporten den som inte sker eller den som ingen vet om. Men det senare kan vi aldrig säkerställa 100 %, så det vi har gjort nu handlar om att riskminimera och sätta in åtgärder som ligger inom vårt mandat för att minska förutsägbarheten”, kommenterar Joacim Trybom, chef för nationella transportenheten, NTE, myndighetens rapport i ett pressmeddelande. 

En av de mest avgörande faktorerna för att öka säkerheten vid transporter med fritagningsrisk är enligt rapporten att såväl den frihetsberövade som utomstående undanhålls information om tid och plats för transporten. När det inte går att garantera att ingen obehörig känner till transporten, förstärks möjligheterna att inför transporten hindra den frihetsberövade att kommunicera. Information och kunskap om den frihetsberövade personen och om destinationen förstärks också. Det underlaget ingår i den riskbedömning som i sin tur är grunden för planering och genomförande av transporten.

”Transportplanering är den del som har enskilt störst påverkan för att öka säkerheten. Vårt fokus är att genom bra riskbedömningar, underrättelsearbete och planering undvika att hamna i utsatta situationer samt att nyttja polismedverkan vid de mest riskfyllda transporterna”, framhåller Maria Hedman, chef för verksamhetsplanering vid NTE, i myndighetens pressmeddelande.

Enligt Maria Hedman är säkerheten inne i Kriminalvårdens fordon tillförlitlig, medan den yttre hotbilden som har ökat med störningar och fritagningsförsök. En ökad hotbild innebär ett ökat behov av yttre skydd. Kriminalvården föreslår därför fortsatt samarbete med Polisen om skydd i samband med riskfyllda transporter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA