Kriminellas företag plundrar välfärdssystemen

SOCIALFÖRSÄKRINGAR 2021-10-21
Staten och de svenska välfärdssystemen plundras på miljarder varje år av kriminellas företag. Det visar en lägesrapport om den organiserade brottsligheten från tolv statliga myndigheter som samverkar för att motverka välfärdsbrotten.

Det har blivit allt vanligare att kriminella personer och nätverk startar företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det visar en ny lägesbild av den gemensamma kamp mot välfärdsbrottsligheten som drivs av tolv myndigheter i samverkan.

”Brottsligheten gräver sig allt djupare under ytan och begås mer i det dolda genom legala företag, infiltration och penningtvätt av brottsvinster. Den här nya lägesbilden ger oss myndigheter en gemensam problembild och skapar förutsättningar för oss att kunna använda fler verktyg och därmed nå en bredare effekt i det brottsbekämpande arbetet”, konstaterar Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa, i ett pressmeddelande.

Linda H Staaf är också ordförande i nationellt underrättelsecentrum, Nuc, som vartannat år redovisar sin lägesbild av den organiserade brottsligheten.

De kriminellas företag ger sken av att bedriva en legal verksamhet inom många olika branscher. Men företagen utgör enligt rapporten i själva verket en fasad för att kriminella till exempel ska kunna importera arbetskraft från tredje land, ansöka om och få bidrag utbetalade och lura det svenska skattesystemet. Den organiserade brottsligheten leder till miljardförluster för staten och bedöms hota såväl invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa, som samhällsviktiga funktioner samt demokrati och rättssäkerhet.

”Den grova brottsligheten har gått från att råna banker och värdetransporter till att nu råna socialförsäkringen istället. Vi måste bygga system som klarar den typen av påfrestningar och förhindra att brotten kan begås. För att göra det behöver vi kunna byta information som är viktig för brottsbekämpning mellan myndigheter på ett bättre sätt. Informationen finns, men den är inte tillgänglig”, understryker Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef vid Försäkringskassan, i pressmeddelandet.

Ekonomisk vinning är en av de viktigaste drivkrafterna för organiserad brottslighet. Kriminella rör sig ofta i en gråzon mellan illegal och legal verksamhet, enligt rapporten. Svarta löner har delvis övergått i låga vita löner och det förekommer exploatering av människor, identitetsutnyttjande och falska inkomstuppgifter.

Gemensamt för brottsligheten mot utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter är att den riktas mot staten och att företag har en central roll. De enskilt största utbetalningarna från välfärdssystemet görs till företag.

”När många myndigheter samverkar ökar vår förmåga att angripa och försvåra kriminellas penninghantering och tvätt av brottsvinster. Vi behöver arbeta tillsammans med alla våra verktygslådor. I förlängningen riskerar de brottsliga angreppen att leda till sämre samhällsservice och de skadar också förtroendet för staten och myndigheterna vilket gynnar tillväxten av parallella samhällsstrukturer”, framhåller Skatteverkets underrättelsechef Elena Wallin i pressmeddelandet.

Samverkan mot organiserad brottslighet

De samverkande myndigheterna ska gemensamt motverka den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och på organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län, som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.