Kritik mot att mamma inte fick amma

KRIMINALVÅRDEN2014-10-01
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att häktet i Borås inte gav en mamma permission för att amma sitt sex veckor gamla spädbarn. Beslutet stred enligt JO mot FNs barnkonvention.

I mars 2012 kom två föräldrar in till sjukhuset i Borås med sin sex veckor gamle son. På sjukhuset konstaterades att barnet fått ett lårbensbrott och föräldrarna misstänktes ha misshandlat barnen. Båda föräldrarna häktades.

Enligt en JO-anmälan gick åklagaren redan vid häktningsförhandlingen med på att mamman placerades på sjukhuset tillsammans med sonen så länge hon var ställd under bevakning. När hon trots detta hölls på häktet vädjade hennes advokat, socialtjänsten och läkare på sjukhuset om att hon skulle få träffa sin son. Enligt socialtjänsten var det av största vikt att barnet fick vara tillsammans med mamman, annars riskerades barnets hälsa och utveckling.

Häktets avslag på begäran om permission överklagades till hovrätten, där överklagan avslogs mot bakgrund av risken för att mamman skulle undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen.

I sitt beslut lyfter JO fram FNs barnkonvention som innebär att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Även om barnkonventionen inte är svensk lag bör myndigheter söka stöd i konventionen i frågor som rör barn, skriver JO.

Enligt JO gick Kriminalvården utanför sina befogenheter när permission inte beviljades trots att sakkunskapen i form av läkare och socialtjänst påpekade det stora behovet av anknytning för det lilla barnet:

”Trots att två olika instanser, som kan förväntas ha särskild sakkunskap inom området, gjorde denna bedömning avfärdades den s.k. anknytningsteorin av häktet. Av den anledningen vill jag understryka det olämpliga i att ett häkte gör den typen av bedömningar. Skälet till det är att det inte ingår i Kriminalvårdens uppdrag att göra sådana överväganden”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.