Bild: Mujo/Mostphotos

Kritiserar brister i stödet till äldre arbetslösa

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-03-30
Enligt Riksrevisionen finns stora brister i Arbetsförmedlingens stöd till äldre arbetssökande. Trots att gruppen har en svag ställning på arbetsmarknaden prioriteras den enligt Riksrevisionen inte i myndighetens löpande arbete.

Riksrevisionen har granskat regeringens och Arbetsförmedlingens styrning av arbetet för att arbetssökande över 55 år ska återgå i arbete. Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet, konstaterar Riksrevisionen. Men det påverkar enligt rapporten varken regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller Arbetsförmedlingens egna prioriteringar.

”Trots att det är väl dokumenterat att en högre ålder minskar chansen att få jobb har Arbetsförmedlingen i stort sett bortsett helt från åldersperspektivet i sitt arbete. Därmed finns det en risk för att de äldre arbetssökande som har svårare att få jobb inte får det stöd som de behöver”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen påpekar bland annat att:

  • regeringen i sin styrning av Arbetsförmedlingen inte har tagit hänsyn till att äldre har en högre risk för långtidsarbetslöshet.
  • Arbetsförmedlingen inte har beaktat de arbetssökandes ålder i sin interna styrning.
  • äldres ökade risk för långtidsarbetslöshet sällan har vägts in i Arbetsförmedlingens bedömning av enskilda arbetssökandes behov av stöd.
  • äldre arbetssökande inte prioriteras i Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare.
  • Arbetsförmedlingens arbete mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden har haft en begränsad omfattning.

Enligt Riksrevisionen beror bristerna delvis på att regeringen i sin styrning av Arbetsförmedlingen har pekat mot andra grupper av arbetssökande. Det har enligt rapporten i praktiken minskat Arbetsförmedlingens utrymme att göra egna prioriteringar av vilka arbetssökande som behöver mest stöd.

Fakta äldre arbetssökande

I oktober 2020 var 76 000 arbetslösa mellan 55 och 64 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Drygt hälften av dessa hade en oavbruten inskrivningstid på över ett år, och nästan en tredjedel en inskrivningstid på över två år. Det är betydligt längre inskrivningstider än för yngre åldersgrupper.

Äldre arbetssökande är en av fyra grupper som Arbetsförmedlingen bedömer har en svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.