Kurs ger råd om hur arbetsplatsen kan ge stöd vid våld i nära relationer

JÄMSTÄLLDHET2022-08-24

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en ny digital kurs om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och hanteras på arbetsplatser. 

Tillsammans med Western University i Kanada har Jämställdhetsmyndigheten undersökt hur våld i nära relationer kan påverka arbete, arbetsgivare och arbetsplatser. Undersökningen genomfördes på fem svenska myndigheter under förra året och besvarades av runt 850 personer.

Totalt sett hade ungefär var femte kvinna och var tionde man erfarenhet av våld i nära relationer. Över hälften av de som utsatts uppgav att våldet på olika sätt påverkat deras prestation på arbetsplatsen. Till exempel att de blivit distraherade, varit trötta eller mått dåligt, men också på grund av fysiska skador.

Arbetsplatsen kan vara viktig för att upptäcka problemen. De som deltog i undersökningen ansåg också att frågan borde tas upp i medarbetarsamtal och på temadagar.

För att stötta arbetsgivare och öka kompetensen på arbetsplatserna har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en kostnadsfri digital kurs för både chefer och kollegor.

Kursen lanseras 30 augusti och går att hitta på myndighetens hemsida. Den innehåller praktiska övningar och ska ge kunskap om hur man kan agera om man tror att någon är utsatt eller utsätter andra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.