Lagstiftningen om tjänstefel ses över

UTREDNING2020-05-15

Regeringen tillsätter en utredning som ska ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel ska utvidgas. Utredaren ska också ge förslag på om fler samhällsviktiga yrkesgrupper ska få straffrättsligt skydd mot våld, hot och trakasserier, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Om allmänheten ska ha ett högt förtroende för offentlig verksamhet måste det kunna utkrävas straffrättsligt ansvar när felaktigheter begås, menar regeringen. ”Allmänheten har ett berättigat krav på att arbetet inom den offentliga verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och korrekt sätt”, skriver regeringen i direktivet till utredningen.

Utredningen ska också ta ställning till om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas.

Dessutom ska den särskilda utredaren, hovrättsrådet Anne Rapp, utreda om det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesgrupper som utsätts för våld, hot och trakasserier.

Utredningen ska även analysera om brottet våld eller hot mot tjänsteman bör delas upp och straffen för våld mot tjänsteman skärpas.

”Det är helt oacceptabelt att de personer som utövar samhällsviktiga funktioner och har till uppgift att hjälpa andra utsätts för våld, hot och trakasserier”, kommenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, utredningsuppdraget i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast 12 november 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.