Bild: Getty Images

Kritik mot översyn av straffansvar

UTREDNING2020-05-20

Regeringen vill se över om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas. Onödigt, anser STs förbundsordförande Britta Lejon.
”Vi tycker det är märkligt. Det saknas inte sätt att straffa statstjänstemän som gör fel”, säger hon till Publikt.

Hovrättsrådet Anne Rapp fick nyligen regeringens uppdrag att bland annat analysera om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel ska utvidgas.

”Allmänheten har ett berättigat krav på att arbetet inom den offentliga verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och korrekt sätt”, skriver regeringen i direktivet till utredningen.

STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk till direktivet. Hon anser att det redan finns många sätt att straffa statstjänstemän och att regeringen ”slår in öppna dörrar”.

– Vi har både personalansvarsnämnd och Statens ansvarsnämnd. Man kan få löneavdrag, varningar och bli av med jobbet. Samt att det går att använda brottsbalken. Jag förstår att man vill jobba för att motverka korruption, men tror tyvärr inte att det här är åtgärderna för det, säger hon.

Utredningen ska även ta ställning till om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas. Något som enligt Britta Lejon till och med skulle kunna sätta käppar i hjulet för arbetet mot korruption.

– Här förstår vi inte alls hur regeringen tänker. Vi upplever det tvärtom som att vi har bekymmer med att offentliga tjänstemän inte vågar använda sin grundlagsskyddade rättighet att prata med media när det är befogat. Det är en väldigt viktig ventil som vi behöver öka kunskapen om. Öppenheten är a och o när det kommer till korruption, säger Britta Lejon.

Utredaren ska även se över om det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesgrupper som utsätts för våld, hot och trakasserier. Samt analysera om brottet våld eller hot mot tjänsteman bör delas upp och om straffen för våld mot tjänsteman ska skärpas.

Uppdraget ska redovisas senast 12 november 2021.

Utredningen har flera uppgifter

  • Analysera och ta ställning till hur ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner bör utformas.
  • Analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps.
  • Ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet.
  • Överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas.
  • Överväga och ta ställning till om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA