Lån av personal mellan myndigheter utreds

STATSFÖRVALTNING2021-10-29
Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att kartlägga förutsättningarna och föreslå åtgärder för att underlätta in- och utlåning av personal mellan statliga myndigheter.

”En positiv erfarenhet från pandemin är att myndigheter har velat sträcka varandra en hjälpande hand. Att myndigheter samarbetar, till exempel genom att tillfälligt låna ut personal till myndigheter som fått en ökad arbetsbelastning, ökar både effektiviteten i statsförvaltningen och stärker kompetensen hos den enskilde medarbetaren”, konstaterar civilminister Lena Micko, S, i ett pressmeddelande.

Syftet med utredningen är enligt pressmeddelandet att stimulera till att fler in- och utlån genomförs och bidrar till att öka effektiviteten och samverkan inom statsförvaltningen. Utredare blir justitierådet Thomas Bull vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt regeringen finns i Sverige en lång tradition av samverkan mellan myndigheter. Samtidigt har det enligt pressmeddelandet kommit fram att det finns oklarheter när det gäller regelverk och det praktiska genomförandet av in- och utlåning av personal mellan myndigheter.

Utredningen ska bland annat kartlägga de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för in- och utlåning av personal mellan myndigheter och föreslå åtgärder som underlättar sådan in- och utlåning. Utredaren ska lämna förslag som ska gälla både under normala omständigheter såväl som förslag om vad som ska gälla under fredstida kriser. Uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.