Lån av personal mellan myndigheter utreds

STATSFÖRVALTNING2021-10-29

Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att kartlägga förutsättningarna och föreslå åtgärder för att underlätta in- och utlåning av personal mellan statliga myndigheter.

”En positiv erfarenhet från pandemin är att myndigheter har velat sträcka varandra en hjälpande hand. Att myndigheter samarbetar, till exempel genom att tillfälligt låna ut personal till myndigheter som fått en ökad arbetsbelastning, ökar både effektiviteten i statsförvaltningen och stärker kompetensen hos den enskilde medarbetaren”, konstaterar civilminister Lena Micko, S, i ett pressmeddelande.

Syftet med utredningen är enligt pressmeddelandet att stimulera till att fler in- och utlån genomförs och bidrar till att öka effektiviteten och samverkan inom statsförvaltningen. Utredare blir justitierådet Thomas Bull vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt regeringen finns i Sverige en lång tradition av samverkan mellan myndigheter. Samtidigt har det enligt pressmeddelandet kommit fram att det finns oklarheter när det gäller regelverk och det praktiska genomförandet av in- och utlåning av personal mellan myndigheter.

Utredningen ska bland annat kartlägga de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för in- och utlåning av personal mellan myndigheter och föreslå åtgärder som underlättar sådan in- och utlåning. Utredaren ska lämna förslag som ska gälla både under normala omständigheter såväl som förslag om vad som ska gälla under fredstida kriser. Uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.