Vid Göteborgs universitet har ledningen förlängt distansarbetet till och med 31 oktober, förutsatt att inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras innan dess.
Bild: Johan Wingborg
Vid Göteborgs universitet har ledningen förlängt distansarbetet till och med 31 oktober, förutsatt att inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras innan dess.

Lärosäten förbereder sig för distansarbete i höst

HÖGSKOLAN2020-05-19

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet har förlängt distansarbetet till november, medan KTH tänker sig att öppna campus. Men på många lärosäten har man ännu inte lämnat besked om hur höstens arbete ska läggas upp. Den dubbla planeringen skapar merarbete för personalen, menar facket.

För tillfället är det distansarbete som gäller för de flesta anställda vid landets universitet och högskolor. Som Publikt tidigare har skrivit om gör risken för smittspridning av coronaviruset att all undervisning bedrivs på distans sedan slutet av mars.

När sommaruppehållet nu närmar sig är lärosätena i valet och kvalet över hur man ska lägga upp höstterminen. På Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har man bestämt sig för att personalen ska planera för att bedriva undervisning på campus.

”Samtidigt har vi givetvis beredskap om virusläget med Folkhälsomyndighetens och regeringens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer säger något annat”, skriver KTHs rektor Sigbritt Karlsson i ett blogginlägg.

Enligt STs sektionsordförande på KTH, Zofia Laine, ska omtentaperioden i augusti bedrivas på distans. Sedan är tanken att terminen ska dra i gång med personal och studenter på plats.

– Man har sagt att man hoppas att allt ska återgå till campus. Det är a-planen, men sedan måste vi också förhålla oss till hur restriktionerna blir efter sommaren, säger hon till Publikt.

På Kungliga Tekniska högskolan, KTH, ska personalen planera för att bedriva undervisning på campus i höst.
Bild: Mostphotos
På Kungliga Tekniska högskolan, KTH, ska personalen planera för att bedriva undervisning på campus i höst.

Vid Göteborgs universitet har ledningen i stället bestämt sig för att förlänga distansarbetet till och med sista dagen i oktober.

– Eftersom det har gått så långt in på terminen har många redan börjat planera för båda delarna. Det här klara beskedet från ledningen underlättar för verksamheten, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.

Beskedet från arbetsgivaren är dock att personalen successivt kan börja återgå till att arbeta på campus innan 31 oktober, om regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer skulle mildras, enligt Peter Brandt.

Ledningen vid Högskolan i Borås har nyligen satt 8 november som slutdatum för distansundervisning. I nuläget arbetar de allra flesta i personalen hemifrån. Undantagen finns i de yrkesgrupper där STs runt 110 medlemmar befinner sig, enligt Magnus Sirhed, ordförande för ST inom Högskolan i Borås.

– Där ser det lite olika ut. Men man försöker se till att det inte finns mer än en person på plats per kontor samtidigt. Det finns ett schema för att den rullande verksamheten ska kunna fungera, säger han.

Magnus Sirhed ser positivt på beskedet om ett framflyttat datum. Omställningen till arbete på distans har gått snabbt och det behövs tid för planering och för att göra vissa justeringar inför hösten.

Som förtroendevald har han fått mer att göra, då det dyker upp frågor från medlemmar som är nya för honom att hantera, säger han. Samtidigt har det fackliga arbetet försvårats.

– Att ha kontakt bakom en skärm ger något sämre förutsättningar för det fackliga arbetet, säger Magnus Sirhed.

På flera andra lärosäten som Publikt har varit i kontakt med väntar man in i det sista för att bestämma sig om distansarbetet ska fortsätta i höst eller inte.

Södertörns högskola har satt en deadline för beslut till början av juni. För tillfället jobbar alla som kan hemifrån och flera institutioner har ett rullande schema för administrativ personal, enligt STs sektionsordförande Karin Magnusson.

Utifrån de medlemsreaktioner som hon har fått till sig hittills fungerar distansundervisningen bra.

– Men det har lett till en del merarbete för lärarna eftersom man får lägga ned mer tid för planering och kanske på att förändra examinationsuppgifter som inte kan köras enligt plan. Att ha digitala föreläsningar gör också att man blir mer sliten än vanligt, säger hon.

Ledningen vid Södertörns högskola har ännu inte bestämt sig för om distansarbetet ska fortsätta i höst eller inte.
Bild: Mostphotos
Ledningen vid Södertörns högskola har ännu inte bestämt sig för om distansarbetet ska fortsätta i höst eller inte.

Vid Högskolan i Borås har STs Magnus Sirhed märkt samma sak. Att studenterna är ovana vid distansundervisning och får sin feedback på ett annat sätt än de är vana vid skapar merarbete för personalen, som rent konkret får lägga ned mer tid.

Han har lyft frågan till arbetsgivaren.

– Man har väl svarat att man är uppmärksam. Just nu är restriktionerna som de är och vi har inte direkt motsatt oss. Men man behöver nog tänka ut något sätt så att man kompenserar för det här i höst, säger Magnus Sirhed.

Lars Frisk, STs sektionsordförande vid Luleå tekniska universitet, är tekniker och forskningsingenjör. Han känner personligen att han inte kan göra sitt jobb hemifrån och har därför kommit överens med chefen om att vara på plats på jobbet.

– Det är ganska ensamt. Två dagar i veckan har jag en nära arbetskamrat här men i övrigt är det lugnt.

Inte heller i Luleå finns det något klart besked om huruvida höstterminen kommer att starta på distans eller inte. Man förbereder sig i nuläget för båda delarna, och arbetsgivaren har uppmuntrat personalen till att ta hem skärmar, kontorsstolar och andra hjälpmedel, säger han.

Oavsett hur det blir så aktualiserar coronapandemin en diskussion kring distansarbete, konstaterar Lars Frisk. Han beskriver det som att det finns en önskan bland medlemmarna om att kunna arbeta mer hemifrån.

– Men man vill inte att det ska vara något tvång, säger han.

Vid Lunds universitet planerar man än så länge för både distans- och campusundervisning. Men STs sektionsordförande EvaLena Moser ser det som troligt att det kommer att bli distansarbete även i höst, säger hon till Publikt.

– Ju snabbare vi kan få ett besked av universitetsledningen om hur nästa termin kommer att genomföras desto bättre, så att verksamhetsplaneringen inte behöver ta höjd för båda.

Även om distansarbetet fungerar bra för vissa verksamheter så är det lätt att det sliter på de anställda, menar EvaLena Moser.

– Det är väldigt lätt att jobba för mycket och missa att ta pauser, och det krävs att man har koll på sin arbetsmiljö hemma.

Hon har inte fått så mycket reaktioner om att man anser sig jobba fler timmar som en effekt av distansarbetet, även om det har varit mer att göra för den del av personalen som undervisar.

– Vi måste vara uppmärksamma och följa hur mängden arbete ökar så att våra medlemmar inte riskerar att vara helt slutkörda innan årets slut.

Samtidigt är universitet och högskolor en gynnad sektor, påpekar hon.

– Många av dem som är av med jobbet eller permitterade kommer att behöva och vilja ha en utbildning, säger EvaLena Moser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA