Mammor tar ut mer obetald föräldraledighet än pappor

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-11-10

Mammors obetalda föräldraledighet är i många fall längre än den totala tiden som pappan är föräldraledig under barnets första två år, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Föräldrars totala föräldraledighet är mindre jämställd än vad uttaget av föräldrapenning visar, konstaterar myndigheten.

Enligt rapporten från ISF tar mammor i mer välbeställda föräldrapar ut mer obetald föräldraledighet och använder färre dagar med föräldrapenning under barnets första två år än andra mammor. I dessa familjer tar papporna ut relativt många dagar med föräldrapenning.

”Det kan tolkas som att mammor i föräldrapar med högre inkomst och högre utbildning kompenserar pappornas betalda ledighet genom att vara mer obetalt lediga för att på så sätt kunna vara hemma längre”, konstaterar Susanne Fahlén, utredare på ISF, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är mammor i genomsnitt föräldralediga i drygt tolv månader under barnets första två år. Fyra av dessa månader är obetald ledighet. Pappor är i genomsnitt föräldralediga i drygt tre månader och knappt en av dessa månader är obetald ledighet.

”När vi tar hänsyn till att föräldrar är både betalt och obetalt föräldralediga ser vi att mammors obetalda ledighet i många fall är längre än den totala tiden som pappan är föräldraledig under barnets första två år”, förklarar Susanne Fahlén i pressmeddelandet.

Utrikes födda mammor tar enligt ISF ut fler dagar med föräldrapenning än inrikes födda mammor, men när även obetald föräldraledighet räknas in visar det sig att inrikes födda mammor är föräldralediga nästan en månad längre än utrikes födda mammor.

Enligt rapporten är föräldrars totala föräldraledighet mindre jämställd än deras uttag av föräldrapenning. Den visar också på ojämlikhet mellan olika grupper, eftersom resursstarka föräldrapar har större möjlighet att använda flexibiliteten i regelverket och vara hemma längre med sina barn, skriver ISF i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA