Många korta anställningar på högskolan

HÖGSKOLAN2018-10-11

Var tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Under 2016 var 33 procent av den forskande och undervisande personalen vid landets högskolor och universitet tidsbegränsat anställda, jämfört med 17 procent för arbetsmarknaden i stort, enligt UKÄs rapport. Skillnaden beror bland annat på att vissa anställningar i högskolan ska vara tidsbegränsade enligt högskoleförordningen. Dessutom möjliggör lagen om anställningsskydd, las, tidsbegränsade anställningar i form av bland annat allmänna visstidsanställningar och vikariat. Av de tidsbegränsade anställningarna i högskolan kan 14 procentenheter förklaras utifrån högskolans särskilda regler, medan cirka 19 procentenheter bygger på las.

”Tidsbegränsade anställningar möjliggör flexibilitet och kontinuerlig meritering och utvärdering av lärares och forskares arbete. Samtidigt finns det risker för att attraktiviteten i forskarkarriären minskar om otryggheten upplevs för stor”, kommenterar UKÄs generaldirektör Anders Söderholm i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har de tidsbegränsade anställningarna i högskolan minskat sedan 2008 och övergången till tillsvidareanställning går fortare för doktorsexaminerade. Men UKÄ pekar ut kvarstående utmaningar. Det förekommer stapling - att personal under lång tid har olika tidsbegränsade anställningar som följer efter varandra. UKÄ uppskattar att cirka 3 procent doktorsexaminerade som ingår i den forskande och undervisande personalen, drygt 600 personer, har haft tidsbegränsade anställningar enligt las minst åtta år efter examen.

”Tidsbegränsade anställningar under längre tid kan sägas ingå i den normala meriteringsgången i högskolan. En tidsbegränsad anställning som postdoktor kan följas av en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor på vägen mot en tillsvidareanställning i högskolan. Ett problem kan däremot vara att meriteringsanställningar efterföljs eller varvas med tidsbegränsade anställningar enligt las under lång tid, vilket kan leda till en karriärmässig återvändsgränd för individen”, kommenterar Annika Pontén, chef för UKÄs analysavdelning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA