Det sammanlagda värdet för mutor under 2020 uppgick till drygt 16,6 miljoner kronor.
Bild: Getty Images
Det sammanlagda värdet för mutor under 2020 uppgick till drygt 16,6 miljoner kronor.

Många mutförsök mot myndighetsutövare

MUTBROTT2021-02-26
Vartannat mutbrottsmål 2020 gällde försök att muta myndighetsutövare, enligt en rapport från Institutet mot mutor, IMM. Målen har bland annat berört anställda inom Kriminalvården och Trafikverket.

Enligt IMM ökade mutbrotten kraftigt under 2020. Det handlar bland annat om försök att muta förarprövare vid uppkörning, personal inom kriminalvården eller att skynda på beslut från statliga myndigheter. Totalbeloppet för mutor blev drygt 16,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 246 procent från tidigare år.

Rapporten Mutbrottsdomar i Sverige 2020 sammanfattar samtliga mutbrottsdomar under året och sammanställer statistik kring bland annat sektorer, brottsrubricering och påföljder. Flest domar föll under 2020 inom sektorerna transport och fordon samt vård och omsorg.

”Inom transport och fordon fortsätter trenden från tidigare år där personer försökt muta provledare eller förarprövare för att bli godkänd. Det är en av de situationer som vi ser ökat under 2020, nämligen att försöka påverka personer som utövar myndighet. Det riskerar att skada allmänhetens förtroende för det offentliga”, kommenterar IMMs tillförordnade generalsekreterare Hayaat Ibrahim utvecklingen i ett pressmeddelande.

Totalt meddelades något färre domar under 2020 än året innan. Samtidigt ökade det sammanlagda värdet för mutorna. 2020 uppgick mutorna till drygt 16,6 miljoner kronor, jämfört med knappt 4,9 miljoner kronor år 2019. I sju av tio fall betalades mutan i pengar. Övriga mutor var presentkort, resa, fastighet och en sakgåva.

Den dyraste mutan var en pengaöverföring om totalt 5,6 miljoner kronor som en personlig assistent fick från en förälder till en brukare. Den billigaste var ett erbjudande om 2 000 kronor som betalning för att få godkänt på ett förarprov. Den typiske mutbrottslingen år 2020 är enligt IMMs rapport en 48-årig man, som på givarsidan arbetar inom privat sektor och på tagarsidan inom offentlig sektor.

”Många gånger kan det finnas en gråzon kring vad som är tillåtet i relationen mellan privat och offentlig sektor. Här är det viktigt att förebygga situationen och utbilda sina anställda i korruptionsrisker och hur man ska hantera dem när de uppstår. På så sätt kan man förhindra förekomsten av mutor,” understryker Hayaat Ibrahim.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.