MSB vill få rätt begära signalspaning

MSB2018-03-08
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill ha möjlighet att begära signalspaning av Försvarets radioanstalt på samma sätt som Säpo och Polisen kan göra.
Av:  Carl von Schéele

Det är i myndighetens budgetunderlag som MSB har skrivit in kravet på signalspaning under rubriken ”Behov av författningsförändringar”.

2016 fick MSB uppdraget att inrikta sig hårdare mot att avslöja informationskampanjer vars syfte är att påverka svenska beslutsfattare och opinionen.

I det arbetet samarbetar MSB samarbetar med Säpo, Polisens nationella operativa avdelning, Försvaret och Försvarets radioanstalt, FRA. För att ytterligare stärka arbetet med att upptäcka informationspåverkan mot Sverige har MSB inlett samarbeten med både Nato och EU.

Men det räcker inte, enligt myndigheten, som arbetar extra hårt med frågan inför höstens riksdagsval. I sin budgetframställan till regeringen begär man därför en lagändring, som ska möjliggöra för MSB att beställa signalspaning.

Det är i paragraf 4 i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som MSB vill få in rätten att begära spaning av FRA.

Frågan om signalspaning har varit mycket känslig för de politiska partierna och opinionen. När nuvarande lag debatterades i riksdagen 2007 och 2008 väckte centerpartisterna Annie Lööf och Fredrick Federley uppmärksamhet med sitt hårda motstånd mot signalspaning, men röstade till slut för lagen efter ett antal ändringar i den.

Ett par år senare fick även Säpo och Polisen möjlighet att begära signalspaning efter en uppgörelse mellan den dåvarande alliansregeringen och Socialdemokraterna.

Redan 2009 framförde MSB kravet i ett remissvar. Då motiverade man det med behovet av skydd för svenska fredsbevarande insatser och behovet av underrättelser som rör allvarliga yttre hot mot samhällets infrastruktur.

Anna Psaroulis, vikarierande planeringsdirektör på MSB, förklarar att hon inte har något att tillägga, utöver vad som står i budgetunderlaget.

Varför behöver ni använda er av signalspaning?

– Jag kan inte uttala mig om det, mer än vad som står i underlaget.

MSBs motivering till signalspaning

I budgetunderlaget lämnar myndigheten tre motiv till behovet av signalspaning.

  • Signalspaning behövs för att MSB ska ha en god förmåga att identifiera påverkanskampanjer som riktas mot Sverige.
  • Den behövs också för att bättre kunna möta hot mot samhällets informations- och cybersäkerhet.
  • Ett tredje motiv är att MSB vill stärka säkerhetsarbetet för att avvärja risker för svensk civil personal som verkar internationellt.

Av budgetunderlaget framgår att MSB vill höja sin budget med 189 miljoner kronor för 2019. Myndigheten uppger också att den behöver rekrytera personal för att klara sina uppgifter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

MSB
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.