Polisen föreslås få mer underrättelser

POLISEN2018-09-05
En statlig utredning föreslår att Säpo och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, ska få mer information från Försvarets radioanstalts signalspaning.

I en departementspromemoria föreslår regeringen att Säkerhetspolisen, Säpo, och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, ska få mer information från Försvarets radioanstalts, FRAs, signalspaning.

Enligt dagens regelverk får polisen inte längre information från FRAs signalspaning om det inleds en för­under­sök­ning. Huvudskälet är att undvika att försvars­under­rättelse­verk­sam­het blandas samman med brottsutredande verk­samhet. Enligt regeringens utredare Mikael Forsgren kan den begränsningen ge allvarliga konsekvenser för polisens förmåga att identifiera och mot­verka hot mot Sveriges säkerhet.

”Det är viktigt att tillgången till denna typ av uppgifter förbättras. Sam­tidigt måste en ny ordning utformas så att den har allmänhetens för­tro­ende och inne­håller ett skydd mot en felaktig regeltillämpning. Det har varit viktigt att hitta en bra balans mellan å ena sidan samhällets skyddsbehov och å andra sidan kraven på rättssäkerhet och integritet”, kommenterar Mikael Forsgren i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär en ny lag som ger polisen rätt att ta emot uppgifter från signal­spaning även efter det att en för­under­sökning har inletts. Samtidigt förbjuder lagen att upp­gifterna används för att ut­reda brott. Det ska hindra risken för sammanblandning och upp­gif­terna kan fortsätta att rappor­­teras till polisen även om det pågår en för­under­sök­ning. Uppgifterna kan då användas i polisens underrättelse­verk­samhet, till exempel i syfte att förhindra brottslig verksamhet.

”Utredningen har sin bakgrund i den överenskommelse om åtgärder mot terrorism som regeringspartierna ingick med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i juni 2017. Det är viktigt att polisen så snart som möjligt får tillgång till dessa uppgifter. Min förhoppning är att det ska finnas en ny reglering på plats nästa sommar”, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, S.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.