Tekniska museet.
Bild: Anna Gerdén
Tekniska museet.

Museum tvingas återbetala miljoner

MUSEERNA2022-01-12

Tekniska museet tvingas betala tillbaka 9,7 miljoner kronor i omställningsstöd till Skatteverket, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Skatteverket är omställningsstödet inte förenligt med Tekniska museets stöd från staten.

De 9,7 miljoner kronor som Tekniska museet nu måste betala tillbaka motsvarar enligt museet ungefär hälften av de pengar som är avsatta för utbud och aktiviteter i år. Tekniska museet drivs i grunden som en privat stiftelse, men museet har också ett betydande statligt grundanslag med i storleksordningen 50 miljoner kronor. I övrigt är museet beroende av entréavgifter och andra kommersiella intäkter för att gå runt.

Enligt Skatteverkets bedömning innebär reglerna för omställningsstödet att det inte kan betalas ut till en aktör med statlig finansiering. Därför kräver myndigheten nu att museet betalar tillbaka det stöd som betalats ut. Museichefen Peter Skogh säger till Dagens Nyheter att han tycker det är anmärkningsvärt att Skatteverket inte gjorde den bedömningen direkt utan omprövar sin bedömning så här långt i efterskott.

Enligt tidningen för Tekniska museet nu en dialog med kulturdepartementet om extra anslag. Också det är enligt Peter Skogh en process som hade kunnat undvikas:

”Det är ett hårt slag för Tekniska. Vi betalar tillbaka pengar nu, men det påverkar museets återstart och framtida utbud. Det är olyckligt när det är nu vi måste satsa på barn och unga i en tid som präglas av stark teknisk utveckling”, säger han till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.