Myndigheter erbjuds AI-tjänst för remisser

DIGITALISERING2023-03-15

Statens servicecenter, SSC, har tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Tillväxtverket och Statskontoret tagit fram en AI-baserad söktjänst för att stödja remisshanteringen inom myndigheterna och i staten.

SSC konstaterar i ett pressmeddelande att myndigheternas arbete med att lämna yttranden på remisser kan vara ett manuellt och tidskrävande arbete. Det innebär också att det kostar staten stora pengar. Syftet med den nya AI-tjänsten, som tagits fram av ESVs datalabb, är att den ska underlätta myndigheternas arbete.

Med stöd av språkmodeller från Kungliga biblioteket har en robot tränats för att göra sammanställningar av samtliga förslag som lämnats av aktuella utredningar. Roboten, som än så länge är en prototyp, kan ta fram information om vad den egna myndigheten eller någon annan myndighet har svarat tidigare i liknande fall.

Roboten kan också hjälpa användaren att se vilka förslag som lagts inom till exempel utredningsväsendet för ett visst område. Söktjänsten ska enligt SSC snabbt kunna identifiera förslag i statliga utredningar, hitta liknande förslag i andra utredningar och se vilka remissinstanser som lämnat synpunkter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA