Bild: Andranik Hakobyan

Myndigheter föreslår infrastruktur för AI

ARTIFICIELL INTELLIGENS2023-01-30

Det behövs en gemensam infrastruktur för utveckling av AI-drivna tjänster inom offentlig sektor. Den slutsatsen drar fyra myndigheter i en rapport om artificiell intelligens, AI.

Bolagsverket, Digg, Arbetsförmedlingen och Skatteverket har haft regeringens uppdrag att arbeta för att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens. Inom ramen för uppdraget har de fyra myndigheterna enligt ett pressmeddelande åstadkommit ett antal konkreta resultat. Men åtgärderna är inte tillräckliga för att uppnå regeringens mål att främja AI inom offentlig sektor och kunna realisera de nyttor som finns med AI. ”Vi behöver göra mer”, skriver myndigheterna i sin slutrapport.

Ett centralt förslag är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur som möjliggör utveckling av AI-drivna tjänster för alla aktörer inom offentlig sektor. Det kräver en teknisk miljö med hög säkerhet där utveckling och förvaltning kan ske. En sådan miljö skulle enligt de fyra myndigheterna innebära att även mindre aktörer ges förutsättningar för en hållbar AI-utveckling.

”Vi är redan på god väg med en sådan miljö här på Skatteverket och vi vill nu, tillsammans med andra aktörer, bygga en gemensam infrastruktur, ett koncept som ska erbjuder informationsisolation, säkra strukturer, säkra miljöer för utveckling och som ger möjlighet till att träna modeller och utveckla AI-drivna tjänster mer effektivt”, förklarar Dan Nordell, som är strateg för AI och digitalisering på Skatteverket, i pressmeddelandet.

Enligt slutrapporten kommer offentlig förvaltning att bli kraftigt begränsad i sin möjlighet att använda AI, om det inte finns en tydlig styrning och samordning för att förbereda offentliga aktörer.

De fyra myndigheterna rekommenderar ett nytt regeringsuppdrag för att gå vidare med vissa åtgärder. Den sammanlagda kostnaden för de föreslagna åtgärderna kostnadsberäknas till cirka 25 miljoner kronor årligen till och med 2026, då uppdraget föreslås avslutas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.