Myndigheter ska arbeta för klimatsmarta möten

STATSFÖRVALTNING2021-12-20

De klimatsmarta alternativ till tjänsteresor som växt fram vid de statliga myndigheterna under pandemin ska utvecklas vidare. Regeringen ger nu myndigheterna i uppdrag att redovisa mål för resandet 2025 som leder till minskad klimatpåverkan.

Regeringen har beslutat att uppdra till de statliga myndigheterna att fortsätta arbetet med klimatsmarta alternativ till resande. Myndigheterna har under pandemin arbetat mer digitalt och utvecklat arbetssätt som lett till mindre utsläpp från tjänsteresor, enligt ett pressmeddelande.

”Vårt land är stort och ibland är tjänsteresor nödvändiga. Men regeringen vill skicka en tydlig signal till myndigheterna om att ta vara på vad man lärt sig under pandemin och fortsätta att utveckla klimatsmarta arbets- och mötesformer”, framhåller civilminister Ida Karkiainen, S i pressmeddelandet.

Det nya uppdraget till myndigheterna är en del av regleringsbreven till myndigheterna för 2022. Myndigheterna ska enligt regleringsbreven särskilt beskriva vad de kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och minskad miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.

”Lärdomarna från pandemin visar att det finns potential att långsiktigt få till mer klimatsmarta mötesformer. Det är viktigt att staten föregår med gott exempel, både genom att använda sig av digitala mötesformer och hållbara färdmedel”, understryker klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i regeringens pressmeddelande.

Respektive myndighet ska till regeringen redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.