Bild: Getty Images

Myndighetschefer fick 4,1 procents löneökning

LÖNER2024-06-05

Regeringen har fattat beslut om nya löner för en majoritet av landets myndighetschefer. För gruppen som helhet har lönerna ökat med knappt 4,1 procent.

Regeringen fattar beslut om lönerna för generaldirektörer, landshövdingar, rektorer för statliga lärosäten och andra myndighetschefer, men även överdirektörer vid de större myndigheterna samt länsråden vid länsstyrelserna – totalt omkring 220 personer.

Lönerevisionen för varje enskild person hanteras av respektive departement. Den redovisning som nu regeringen nu presenterat gäller gruppen som helhet, som fått en total löneökning på strax under 4,1 procent. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2023, vilket är samma revisionsdatum som i de centrala löneavtalen på det statliga området.

Så sätts myndighetschefernas löner

  • Regeringen beslutar om löner för de flesta myndighetschefer – bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och lärosätenas rektorer. Regeringen beslutar även om lönerna för överdirektörer vid större myndigheter samt länsstyrelsernas länsråd. Totalt handlar det om cirka 220 personer.
  • Regeringen sätter inte lönerna för cheferna för de myndigheter som ligger under riksdagen, exempelvis riksrevisorerna och justitieombudsmannen.
  • Lönen för Arbetsgivarverkets generaldirektör sätts av Arbetsgivarverkets styrelse.
  • Lönen för de statliga AP-fondernas verkställande direktörer sätts av respektive fonds styrelse.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Chefslöner
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA