Bild: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Nya rikspolischefen toppar löneligan

LÖNER2024-06-26

Av de tio myndighetschefer som tjänar mest är hälften kvinnor, visar Publikts kartläggning av lönerna efter den senaste lönerevisionen. I topp finns rikspolischef Petra Lundh, med en lön på 188 000 kronor i månaden.

De senaste åren har Publikts årliga lista över myndighetschefernas löner toppats av chefen för Polismyndigheten. Så är det även i år.

Högst lön av alla de myndighetschefer vars löner sätts av regeringen har rikspolischefen Petra Lundh, som tillträdde sin tjänst i december förra året, med en månadslön på 188 000 kronor. Bakom henne följer samma trio som på fjolårets lista: Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, vars nya lön är 183 600 kronor i månaden, överbefälhavare Micael Bydén, som nu har en lön på 181 500 kronor, och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm, som nu har en lön på 178 800 kronor.

De flesta myndighetschefers löner sätts av regeringen, som nyligen fattade besluten för den senaste revisionen. Lönerna gäller retroaktivt sedan 1 oktober 2023, samma revisionstidpunkt som i det centrala avtalet för övriga statsanställda.

Av de tio cheferna med högst lön fick överbefälhavare Micael Bydén den största löneökningen, 4,6 procent. Han avslutar sin anställning på Försvarsmakten i september. Nils Öberg fick en ökning med 4,0 procent och Katrin Westling Palm 4,3 procent. Eftersom Petra Lundh tillträdde i vintras omfattas hon inte av lönerevisionen, och det finns därmed ingen tidigare lön att jämföra med.

Av alla myndighetschefer i kartläggningen fick Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör för Fortifikationsverket, den allra största löneökningen, 6,9 procent. Hennes månadslön är nu 128 000 kronor. Ytterligare fyra myndighetschefer fick en löneökning på över 6 procent i den senaste revisionen.

Så sätts myndighetschefernas löner

  • Regeringen beslutar om löner för de flesta myndighetschefer – bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och lärosätenas rektorer. Regeringen beslutar även om lönerna för överdirektörer vid större myndigheter samt länsstyrelsernas länsråd. Totalt handlar det om cirka 220 personer.
  • Regeringen sätter inte lönerna för cheferna för de myndigheter som ligger under riksdagen, exempelvis riksrevisorerna och justitieombudsmannen.
  • Lönen för Arbetsgivarverkets generaldirektör sätts av Arbetsgivarverkets styrelse.
  • Lönen för de statliga AP-fondernas verkställande direktörer sätts av respektive fonds styrelse.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA