Annons:

Bild: Maria Groth/Mostphotos

Naturhistoriska får anstånd med hyran

MUSEER2023-09-11

Regeringen ger Naturhistoriska riksmuseet anstånd med hyran för den tid museet tvingas hålla stängt på grund av brister i lokalerna. ”Vi kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av intäktsbortfallet”, framhåller finansmarknadsminister Niklas Wykman, M, i ett pressmeddelande.

Naturhistoriska riksmuseet har, som Publikt tidigare rapporterat, drabbats av ett akut reparationsbehov i en del av sin fastighet. På grund av rasrisk går det inte att bedriva den ordinarie verksamheten i byggnaden. Efter beskedet om stängningen har regeringen beslutat att museet kan få anstånd med betalning av hyran.

”Vi kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av intäktsbortfallet som följer av det reparationsbehov som nu uppkommit”, framhåller Niklas Wykman i pressmeddelandet.

Regeringen har ändrat regleringsbrevet för Statens fastighetsverk, som äger den aktuella fastigheten. Enligt regleringsbrevet får myndigheten medge Naturhistoriska riksmuseet anstånd med betalning av hyran under den tid som museet helt eller delvis inte kan bedriva verksamhet i byggnaden till följd av ett akut reparationsbehov. Undantaget gäller under 2023.

Regeringen kommer enligt pressmeddelandet att återkomma med ett förslag som syftar till att säkra att museets verksamhet inte påverkas av det intäktsbortfall som följer av reparationsbehovet.

”Vi gör det vi kan för att underlätta för museet. Exakt hur stort intäktsbortfall det blir går inte att säga med säkerhet idag. Nu har regeringen beslutat om en höjning av museets anslagskredit och att anstånd kan medges att betala hyran, men vi kommer också att återkomma till detta längre fram”, förklarar Niklas Wykman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA